Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Přihlásit


Psychomotorická cvičení pro děti

U těžších vývojových poruch řeči, specifických poruch učení a poruch koncentrace pozornosti se nejedná pouze o izolované postižení různých úrovní jazyka nebo dílčích školních dovedností. Problémy se vyskytují i v dalších oblastech vývoje dítěte. Narušena je zejména hrubá, jemná motorika, grafomotorika, orofaciální motorika, funkce rovnovážného ústrojí, zrakové a sluchové vnímání. Z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na zlepšení všech těchto funkcí komplexně. Terapeutická cvičení by měla být doplňkem ambulantní terapie prováděné klinickými logopedy a speciálními pedagogy (např. kurzy grafomotoriky). Cílem nabízeného terapeutického cvičení je komplexní přístup, který stimuluje rozvoj dítěte ve všech problémových oblastech. Ve cvičeních budou využity ergoterapeutické, fyzioterapeutické a speciálně pedagogické postupy. Jednotlivá cvičení budou probíhat v tělocvičně a v ergoterapeutických dílnách. Při cvičeních bude, mimo jiné pomůcky, využíváno interaktivní zařízení Magic box, které zábavnou formou motivuje děti k rozvoji potřebných dovedností.

 

Terapeutická cvičení jsou vhodná zejména pro děti s opožděným vývojem řeči nebo specificky narušeným vývojem řeči (vývojová dysfázie, vývojová dysartrie), pro děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie, dysgrafie), pro děti s dyspraxií a pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou.

 

KDY: středa od 15.00 – 16:30 (mimo období prázdnin)

 

KDE: tělocvična Fakulty zdravotnických studií UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem, 400 01

 

CO S SEBOU: pohodlné oblečení, obuv do tělocvičny, pití

 

KDO CVIČÍ: lekce vede Mgr. Petra Pecharová (speciální pedagog, logoped). Na cvičeních se podílí  studentky ergoterapie a fyzioterapie.

 

CENA: 1000 Kč/10lekcí (doporučená minimální délka terapie), klientům VZP přispívá pojišťovna částkou 500 Kč.

 

KONTAKT: Mgr. Petra Pecharová; petra.pecharova@ujep.cz; tel.: +420 47 528 4243

 

Náplň terapeutických cvičení:

  • rozvoj taktilního systému – vnímání hmatem, stereognózie
  • rozvoj propriocepce (polohocitu a pohybocitu) - vnímání vzájemného vztahu mezi jednotlivými částmi těla a jejich pozicemi
  • rozvoj vestibulárního (rovnovážného) systému - rovnovážné reakce, pohyb vůči gravitaci, prostorová orientace,…
  • cvičení zaměřená na spolupráci hemisfér
  • cvičení zaměřená na rozvoj zrakové a sluchové paměti, pozornosti, diferenciace
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • cvičení zaměřená na rozvoj pracovních dovedností, jemné motoriky, grafomotoriky
  • cvičení zaměřená na rozvoj koncentrace pozornosti
  • cvičení zaměřená na rozvoj kognitivních a fatických funkcí

 

 


Mgr. Petra Pecharová | vloženo: 30.května 2017 16:43:22 | aktualizováno: 30.května 2017 16:44:56 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800