Strategie FZS UJEP VaVaI

Strategii FZS UJEP VaVaI naleznete v sekci Úřední deska - Dokumenty fakulty - Strategie FZS UJEP VaVaI.

 


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP