Studijní předpisy

Studijní předpisy naleznete v sekci Studium - Studijní oddělení - Studijní předpisy.


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800