Výroční zprávy

Výroční zprávy FZS UJEP naleznete v sekci Úřední deska - Dokumenty fakulty - Výroční zprávy.


FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800