Osobní stránky zaměstnanců

zpět

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

fotka nenalezena

docent

Kontakt

miroslav.tichy@ujep.cz

+420 475 28 4233

 

Konzultace

pondělí 7:00 - 8:00 hod., dále dle dohody

 

TFA1X, ANA1W - rozpis přednášek

ANA1W - rozpis seminářů

Curriculum vitae

Curiculum vitae viz. zde

Autor metody Funkční manuální medicína (viz. zde)

Publikační činnost

Seznam publikovaných prací viz. zde

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800