Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Alena Kohlová

fotka nenalezena

Kontakt

tel: + 420 47 528 4267

email: alena.kohlova@ujep.cz


Konzultace

Úterý: 11 - 13

Čtvrtek: 11 - 12

(prosím předem ohlásit)


Studijní podmínky pro ak.rok 2017/2018


Zimní semestr

Teorie ošetřovatelství TEOV5

Ošetřovatelské postupy OS1V5

Teorie ošetřovatelství  TEVK5

Ošetřovatelský proces a potřeby OPVK5

 

Vzor seminární práce

 

Curriculum vitae

Vzdělání

  • 2017 – zahájení Doktorandského studia, Ošetřovatelství, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

  • 2013 - 2015Magisterské studium, Ošetřovatelství, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava

  • 2010 - 2013 - Bakalářské studium, Ošetřovatelství, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava

  • 1999 - 2003 - Všeobecná sestra, Střední zdravotnická škola Děčín

Odborná způsobilost

  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, Všeobecná sestra

Průběh zaměstnání:

  • 2004 - dosud - KZ, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., - Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny

Certifikáty

  • Péče o chronické rány a defekty, 2005
  • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, 2012

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800