Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Eva Šalanská

fotka nenalezena

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Vedoucí Erasmus mobillity pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistenci

Vedoucí OP praxe pro obor porodní asistentka

Kontakt

tel: + 420 47 528 4268; mobil: + 420 776 778 179

email: eva.salanska@ujep.cz; ewwa.salanska@seznam.cz

Konzultace

úterý: 13 - 14 hod

středa: 8 - 9 hod; 12 - 13h

(Případně po domluvě mimo uvedené dny)

 

STUDIJNÍ PODMÍNKY PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

 

Zimní semestr

 

Obor porodní asistenka prezenční forma 1. ročník

Dovednosti v porodní asistenci I - DPA5 ZS 2017/2018

Teorie v porodní asistenci - TPA1 ZS 2017/2018

Porodnická a klinická propedeutika - PGPV5 ZS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka prezenční forma 2. ročník

Porodnictví II - POR25 ZS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka kombinovaná forma 2. ročník

Edukační činnost porodní asistentky - EDUPK ZS 2017/2018

 

Obor všeobecná sestra prezenční forma 2. ročník

OSE o nemocné v gynekologii a porodnictví-  PGPV5 ZS 2017/2018

 

Letní semestr

 

Obor porodní asistenka prezenční forma 1. ročník

Dovednosti v porodní asistenci II - DPA5 LS 2017/2018

Porodnictví I - POR1K LS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka prezenční forma 2. ročník

Komunikace - KOMP5 LS 2017/2018

Příprava ženy k porodu - PŽP5 LS 2017/2018

Seminář k bakalářské práci - SEBPK LS 2017/2018

 

Obor porodní asistentka prezenční forma 3. ročník

Vybrané kapitoly z porodnické péče - POP5 LS 2017/2018

 

ODBORNÁ PRAXE:

Účast na odborné praxi studentek studijního oboru Porodní asistentka v KZ a.s., MNUL o.z.:

Čtvrtek 7:30 - 12:30 hod, Gyn-por. klinika MNUL, Porodní sál
(následně kontrola ostatních pracovišť oboru PA, zkoušející ZK z OP praxe)

Odborná praxe I.

Individuální praxe I.

Odborná praxe II.

Odborná praxe III.

Individuální praxe II.

Odborná praxe IV.

Odborná praxe V.

Odborná praxe VI.

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADAMICKÝ ROK 2016/2017

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMÍCKÝ ROK 2017/2018

Curriculum vitae

Vzdělání:

 • 2011 - 2014 Bakalářské studium; FZS UJEP v Ústí nad Labem, obor Porodní asistentka
 • 2014 - 2016 Magisterské studium; PdF UP v Olomouci, katedra antropologie a zdravovědy,
  obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
 • 2016 Doktorské studium; FZS UPCE v Pardubicích, obor Ošetřovatelství (dosud)

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2012 - 2014 Pomocný vědecký pracovník v Laboratoři pro studium civilizačních chorob FSZ UJEP
 • 2012 - 2014 Pomocný odborný pracovník ve vedení předporodních kurzů FZS UJEP
 • 2014 - 2016 Porodní asistentka (ženská sestra) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - praxe v průběhu pracovního úvazku na odděleních gyn. I, gyn JIP, odd.šestinedělí gyn-por. klinika MNUL (dosud)

 

Odborná způsobilost:

 • Registrovaná porodní asistentka
 • Registrovaná laktační poradkyně (Laktační liga)

 

Certifikáty

Certifikáty: Registrovaná laktační poradkyně (Laktační liga - LALI)

Publikační činnost

 • XXIX Neonatologické dny 2013 (pasivní účast)
 • Nepodkročitelné minimum v péči o fyziologicky těhotnou ženu 2014 (pasivní účast)
 • III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Pardubice 2017 (pasivní účast)
 • Lamková, I., Šalanská E. 2016. Kulturní ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika.
  FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E., Lamková, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. PdF UP Olomouc,
  FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Lamková, I., Šalanská E. 2016. Kulturní ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika. FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E., Lamková, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. PdF UP Olomouc, FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E. 2017. Vnímání a očekávání gravidních žen ve vztahu k blížícímu se porodu. Poster. FZS UPCE v Pardubicích.
 • Šalanská, E. 2017. Vliv věku, parity a životního stylu na vznik a průběh gestačního diabetu. Martin. Slovensko.
 • Šalanská, E. 2017. Komparace využití hodnotících technik PainMatcher a VAS škály při sledování vnímání akutní bolesti v pooperační péči. FZS UJEP v Ústí nad labem.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800