Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Eva Šalanská

fotka nenalezena

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

 

Kontakt

tel: + 420 47 528 4268

mobil: + 420 776 778 179

email: eva.salanska@ujep.cz

Konzultace

úterý: 8 - 10 hod

středa: 8 - 9 hod

(Případně po domluvě mimo uvedené dny)

 

STUDIJNÍ PODMÍNKY PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

 

Zimní semestr


Dovednosti v porodní asistenci - DPA5 ZS 2016/2017

Teorie v porodní asistenci - TPA1 2016/2017

Porodnictví II - 2016/2017

 

Letní semestr

 

Porodnictví I - 2016/2017

Dovednosti v porodní asistenci DPA5 LS - 2016/2017

Předporodní příprava k porodu PŽPS 2016/2017

Komunikace v porodní asistenci KOMP5 2016/2017

OP praxe

 

ODBORNÁ PRAXE:


Účast na odborné praxi studentek studijního oboru Porodní asistentka v KZ a.s., MNUL o.z.:

Čtvrtek 7:30 - 12:30 hod, Gyn-por. klinika MNUL, Porodní sál
(následně kontrola ostatních pracovišť oboru PA, zkoušející ZK z OP praxe)

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADAMICKÝ ROK 2016/2017

 

Curriculum vitae

Vzdělání:

 • 2011 - 2014 Bakalářské studium; FZS UJEP v Ústí nad Labem, obor Porodní asistentka
 • 2014 - 2016 Magisterské studium; PdF UP v Olomouci, katedra antropologie a zdravovědy,
  obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
 • 2016 Doktorské studium; FZS UPCE v Pardubicích, obor Ošetřovatelství (dosud)

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2012 - 2014 Pomocný vědecký pracovník v Laboratoři pro studium civilizačních chorob FSZ UJEP
 • 2012 - 2014 Pomocný odborný pracovník ve vedení předporodních kurzů FZS UJEP
 • 2014 - 2016 Porodní asistentka (ženská sestra) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - praxe v průběhu pracovního úvazku na odděleních gyn. I, gyn JIP, odd.šestinedělí gyn-por. klinika MNUL (dosud)

 

Odborná způsobilost:

 • Registrovaná porodní asistentka

 

 

 

Certifikáty

 • XXIX Neonatologické dny 2013
 • Nepodkročitelné minimum v péči o fyziologicky těhotnou ženu 2014
 • III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy, Pardubice 2016

Publikační činnost

 • Lamková, I., Šalanská E. 2016. Kulturní ohleduplná péče pohledem rodiček vietnamského etnika.
  FZS UJEP v Ústí nad Labem.
 • Šalanská, E., Lamková, I. 2016. Rizikové faktory predisponující vznik gestačního diabetu. PdF UP Olomouc,
  FZS UJEP v Ústí nad Labem.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800