Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Jaroslava Bredlová

fotka nenalezena

Odborná asistentka

Kontakt

email: jaroslava.bredlova@ujep.cz

Konzultace

Konzultace: V případě zájmu o konzultaci je vhodné se předem telefonicky/emailem ohlásit.

VÝUKA

UPOZORNĚNÍ:  Všechny vypracované protokoly, závěrečné práce apod. MUSÍ SPLŇOVAT podmínky zpracování, úpravy, citování atp. dle publikace "Jak psát závěrečné práce na FZS UJEP". Práce, které nesplní tyto podmínky NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!!!

Akademický rok 2016/2017 - letní semestr

*Individuální odborná souvislá praxe I (IF15)

Zápočtové požadavky: Dodání podkladů pro splnění praxe IF15  a 1 protokolu zpraxe osobně do 11.9.2017!

Akademický rok 2017/2018 - zimní semestr

Prezenční forma studia

Fyzikální terapie I (FT15)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné prokázání praktických dovedností, účast na praktické výuce v Lázně Teplice v Čechách a.s.
 • praktický zápočet z provedení klasických masáží

Témata seminářů:

 1. základní hmaty klasické masáže
 2. klasická masáž - sestava pro DK zezadu, zpředu, sestava pro HK, sestava pro šíji a hlavu, sestava pro hrudník, břicho
 3. praktická výuka v Lázních Teplice v Čechách a.s.

Fyzioterapie I (FZ15)

(MINI)Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období ZS 2016/2017 u všech vyučujících  - Mgr. Bredlová, Mgr.Růžičková, Dr. Vaníková

Témata seminářů:

 1. principy metody, indikace a kontraindikace metody L. Mojžíšové
 2. palpace žeber - ventrálně a dorzálně, palpace spasmů na břišní stěně, adduktorech kyčel. kl. a gluteálních svalech, palpace skalénových svalů, palpace kostrče a pánevního dna
 3. cvičební jednotka dle L. Mojžíšové
 4. opakování

Metody kinezioterapie I (MK15)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • prokázání praktických dovedností během výuky a při závěrečné praktické zkoušce (student si losuje z každé probrané oblasti jednu otázku)

Témata seminářů:

 1. Vyšetření a ošetření měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie)
 2. Vyšetření a ošetření měkkých tkání (PIR svalů trupu a DK)
 3. Vyšetření a ošetření měkkých tkání (PIR svalů HK)
 4. Trakce
 5. Vyšetření a mobilizace v oblasti pánve
 6. Vyšetření a mobilizace periferních kloubů DK
 7. Vyšetření a mobilizace periferních kloubů  HK

Neurologie I (NEF15)
Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností do 20. 1. 2017

Témata seminářů:

 1. Vyšetření  reflexů - hlavové nervy, myotatické reflexy, exteroreceptivní reflexy kožní, elementární reflexy posturální
 2. Vyšetření pyramidových jevů iritačních (spastických) a zánikových na HKK a DKK
 3. Terapie metodou sestry Kenny u parézy n. medianus, n. ulnaris a n. radialis
 4. Terapie metodou sestry Kenny u parézy n. femoralis, n. tibialis a n. peroneus
 5. Vyšetření mimických svalů u parézy n. facialis a terapie metodou sestry Kenny
 6. Vyšetření mozečku a extrapyramidového systému
 7. Vyšetření čití - povrchové a hluboké
 8. Vyšetření stoje a chůze z neurologického hlediska
 9. Opakování

Doporučuji si prostudovat tyto studijní materiály: Neurologické vyšetření v rehabiliataci pro fyzioterapeuty

Metody kinezioterapie II (MK25)

Požadavky ke zkoušce:

 • aktivní 80% účast na přednáškách
 • zkouška - z probraných témat, 1. pokus písemně, 2. a 3. pokus ústně

Témata seminářů:

 1. Metoda dle McKenzieho
 2. Bobathův koncept u dětí a dospělých
 3. Metoda reflexní lokomoce Dr. Vojty
 4. Vývojová kineziologie dle Koláře
 5. Dynamická neuromuskulární stabilizace
 6. Bazální programy a podprogramy dle Jarmily Čápové

 

Odborná souvislá praxe I (SPF15)

Zápočtové požadavky:

 • Dodání podkladů pro splnění praxe SPF15 a 1 protokolu z praxe osobně do 27.11.2017

 • písemné zpracování  1 protokolu z praxe - odebrání anamnéz (NO, OA, RA, PA, GA, UA, AA atd.), viz zaslaný vzor na třídní email
 • 100% účast na odborné praxi, pokud je student nemocen, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

Zimní TV kurz (ZTF5, ZTKF5, ZTVE5)

 • Termín: 26.2 - 3. 3. 2017 Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš
 • Cena ubytování 2570 kč (á 2570kč, polopenze, možnost vegetariánského stravování - nutno mě předem informovat)
 • Doprava: vlastní
 • Zaslat do 31.10.2017 2570kč na číslo účtu: 100200392/0800 VS: fyzioterapie 7221301010101, ergoterapie 7221401010101 a mě zaslat emailem potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Náplň kurzu: seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy sjezdového i běžeckého lyžování a didaktikou lyžování handicapovaných (vozíčkáři)
 • Zápočtové požadavky: Aktivní účast na lyžařském výcviku

Rehabilitace v porodní asistenci (REHP5)

Zápočtové požadavky: aktivní 80% účast na seminářích, průběžné prokázání praktických dovedností, praktické předvedení vybrané cvičební jednotky – u těhotných, v šestinedělí a u močové inkontinence

Zkouškové požadavky: ústní, prokázání přehledu a orientace v probrané problematice

Témata přednášek:

 1. RHB v prevenci močové inkontinence – relaxační techniky SPD
 2. RHB v období těhotenství
 3. RHB v období šestinedělí
 4. Léčebná RHB u premenstruačního syndromu
 5. Léčebná RHB v období klimaktéria

Témata seminářů:

 1. RHB plán těhotných v jednotlivých trimestrech
 2. RHB v šestinedělí, pohybový program – diastáza břišních svalů, symfezeolýza

Kombinovaná forma studia

Fyzioterapie I (FZK5)

Téma semináře: Metoda L. Mojžíšové

 1. principy metody L. Mojžíšové
 2. indikace a kontraindikace metody L. Mojžíšové
 3. palpace žeber - ventrálně, dorzálně, palpace spasmů - břišní stěna, adduktory kyčel. kl., gluteální svaly, palpace kostrče
 4. cvičební jednotka dle L. Mojžíšové

Fyzioterapie II (FYZ2K)

Téma semináře: Metoda L. Mojžíšové

 1. vyšetření a terapie mobilizace žeber dle L. Mojžíšové
 2. vyšetření a terapie Lp, Thp, C/Thp a pánve dle L. Mojžíšové
 3. funkční řetězení svalových spazmů

Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody I (ZF1K5)

Zápočtové požadavky:

 • aktivní účast na seminářích, praktické prokázání dovedností u závěrečného přezkoušení

 • zpracování videozáznamů - pasivní pohyb, respirační fyzioterapie, polohování, reedukace posturálních funkcí do 12.1.2018
 • Studijjní materiál

Témata seminářů:

1. úvod do předmětu, vymezení základních pojmů, anamnéza, krátkodobý program fyzioterapie

2. dechová gymnastika

3. aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

4. pasivní pohyb

5. polohování

6. reedukace posturálních funkcí

Zimní TV kurz (ZTKF5)

 • Termín: 26.2 - 3. 3. 2017 Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš
 • Cena ubytování 2570 kč (á 2570kč, polopenze, možnost vegetariánského stravování - nutno mě předem informovat)
 • Doprava: vlastní
 • Zaslat do 31.10.2017 2570kč na číslo účtu: 100200392/0800 VS: fyzioterapie 7221301010101, ergoterapie 7221401010101 a mě zaslat emailem potvrzení o zaplacení kurzu.
 • Náplň kurzu: seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy sjezdového i běžeckého lyžování a didaktikou lyžování handicapovaných (vozíčkáři)
 • Zápočtové požadavky: Aktivní účast na lyžařském výcviku

Rehabilitace v porodní asistenci (REHPK)

Zápočtové požadavky: aktivní 80% účast na seminářích, průběžné prokázání praktických dovedností, praktické předvedení vybrané cvičební jednotky – u těhotných, v šestinedělí a u močové inkontinence

Zkouškové požadavky: ústní, prokázání přehledu a orientace v probrané problematice

Témata přednášek:

 1. RHB v období těhotenství a šestinedělí
 2. RHB v prevenci močové inkontinence

Témata seminářů:

 1. RHB plán těhotných v jednotlivých trimestrech
 2. RHB v šestinedělí, pohybový program – diastáza břišních svalů, symfezeolýza
 3. RHB plán v prevenci močové inkontinence

Vedení bakalářských prací

Rok zadání BP 2017/18 - tento rok povedu pouze 3 práce!!!

Témata:

 1. Vliv fyzioterapie na dysmenorheu
 2. Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a její vliv na bolesti v bederní páteři
 3. Fyzioterapie u ženské stresové inkontinence

Rok zadání BP 2016/17

prezenční forma studia

 • BURIAN Vojtěch – Vliv SM systému dle Smíška na výhřez meziobratlové ploténky

 • Dudková Michaela - Komplexní fyzioterapie u pacienta s Dupuytrenovou kontrakturou

 • FIŠAROVÁ Markéta – Fyzioterapie jako součást komplexní léčby u dysfunkce pánevního dna

 • HOLUBOVSKÁ Michaela - Fyzioterapie jako součást komplexní léčby ženské močové inkontinence

 • PÁLOVÁ Michaela -Fyzioterapeutické ovlivnění ženské funkční sterility

 • SKLENÁŘOVÁ Eliška  -Fyzioterapie u etážové zlomeniny radia

 • VÁŇOVÁ Barbora - Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní

 • POPELKOVÁ Simona – Fyzioterapie jako součást komplexní péče u popáleninového traumatu

kombinovaná forma studia

 • SEDLISKÁ Jana – Fyzioterapie jako součást komplexní léčby ženské močové inkontinence

 • KOMÁRKOVÁ Marie - Ošetření hrudní páteře metodou L. Mojžíšové a SMS systémem

Rok zadání BP 2016/17 a dříve

 • KADLIČEK Marek Dis. – Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu

 • ČAPKOVÁ Martina –Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu

 • PIPKOVÁ Diana - Vliv Vliv Bothmerovy gymnastiky na pohybový aparát dětí s vadným držením těla

 • KÁBRTOVÁ Jitka Dis. – Rehabilitační postupy u vertebrogenních pacientů se zaměřením na metodu L. Mojžíšové
 • KARDOVÁ Michaela - Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene

 • ŠLECHTOVÁ Eliška – Rehabilitační postupy v terapii skolióz

 • BARTOŠOVÁ Sabina – Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramena
 • FIBICHOVÁ Dita - Komplexní fyzioterapie po amputaci dolní končetiny

Curriculum vitae

Doktorské:

10/2016 - současnost

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Obor: kinantropologie

Forma studia: kombinovaná

Téma disertační práce: Terapeutické ovlivnění močové inkontinence pomocí extrakorporální magnetické stimulace a pohybové terapie

Školitel: Doc. Phdr. Blanka Hošková, CSc.

 

Magisterské:

2010 - 2012

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové inkontinence na různých pracovištích v ČR

Školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.


Bakalářské:

2006 - 2009

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Využití fyzioterapie u funkční sterility ženy

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Specializace:

Problematika pánevního dna, především neplodnost a inkontinence (léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence).

sportovní fyzioterapie s využitím všech možných moderních pomůcek jako je např. TRX, BOSU, PROPRIOFOOT a FLEXIBAR,kinezio a lymfotaping a lymfatické drenáže.

Dlouhodobě spolupracuji s centrem Paraple v Praze.


Zaměstnání:

2015 - současnot odborná asistenka FZS UJEP
2013 - 2015  Rehabilitace Kateřina s. r. o.  - pobočka REHKAT

2012 - 2013 Foot & Sports Clinic Marbella  (Španělsko)

2011 - 2012  Ortopedická ambulance poliklinika Barrandov, Centrum Paraple

2011            MONADA klinika komplexní rehabilitace

2010            DEMOSTHENES centrum komplexní péče

2009            Ústecká poliklinika s. r. o.

Certifikáty

2017

 • 17. Ústecká rehabilitační konference - aktivní účast
 • RCT roller core training (P. Maroušek)
 • Svalové řetězce 1 (D. Müller)
 • Inkontinence u mužů a současné možnosti její léčby (Phdr. I. Palaščáková Špringrová, MUDr. P. Drlík)
 • DNS Sport II (Mgr. L. Oplatková)
 • Tajemství pánevního dna I. a II. pro fyzioterapeuty (R. Sahani Skálová)


2016
 • Funkční core workout  (M. Pražák)
 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem) - aktivní účast
 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín) - aktivní účast
 • Feldenkraisova metoda (Z. Frank)
 • Dornova metoda a Breussova masáž (R. Al Aref)
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS) - aktivní účast
 • DNS Sport I (Mgr. J. Veselá)
 • XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny v Ústí nad Labem - aktivní účast
 • Spirální kineziologie (Bc. Š. Haškovec, Mgr. H. Vašíčková)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – část E a závěrečná zkouška u Bc. V. Bezvodové)
2015
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – (část A,B,C,D – Mgr. V. Verchozinová,
 • Odborný kurz Hlas a dech (J. Lewitová)
 • 15. Ústecká rehabilitační konference- pasivní účast

2014

 • Mobilizační techniky a léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové (PhDr. E.Haladová, V. Jedličková)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy u dětí a dospělých (PhDr. I. Pallová, Ph.D.)
 • Trénink svalů pánevního dna PFMT - workshop (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D)
 • Fit v těhotenství - workshop (D. Císařová, Dis.)
 • Fit po porodu - workshop (Mgr. Z. Woleková)
 • 14. Ústecká rehabilitační konference - pasivní účast
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém (Mgr. T. Suchomel)
 • Manuální lymfodrenáž (prof. MUDr. I. Dylevský, E. Hrubá)

2013

 • Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna a inkontinence (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D, D. Císařová Dis.)

2012

 • Terapie funkčních poruch pánevního dna (PaedDr. K. Marková)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (Mudr. et Mgr. R. Válka a Bc. J. Kobrová)

2011

 • Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (PhDr. A. Herbenová)
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury (PaedDr. K. Kračmarová)
 • Jizvy a jejich léčba, fyzioterapie (PhDr. M. Prokešová, Ph.D.)

Publikační činnost

Přednášková činnost
2017
 • 17. Ústecká rehabilitační konference - aktivní účast (26.5. 2017)
 • Výukový pobyt ERASMUS + (Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polsko, 8. - 11.5.2017)

2016

 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem, 20. 10. 2016) - Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen
 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín, 13. 10. 2016) - Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie.
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS, 16. - 17. 9. 2016) - Fit v těhotenství a po porodu
 • Výukový pobyt ERASMUS + (Universidade da Coruña, Španělsko, 18. - 22. 4. 2016  - Metoda L. Mojžíšové)
 • XXXII Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny (Ústí nad Labem 7. 4. 2016)- teoretická část workshopu: J. Liehne, K. Pacáková, J. Bredlová -  Repetitivní periferní magnetická stimulace v léčbě poruch pánevního dna,  J. Bredlová - Fyzioterapeutické přístupy v terapii stresové inkontinence žen, praktická část workshopu: Fyzioterapie u inkontinence močové
 • Výuka na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích (14. 3. 2016)-Fyzioterapie u poruch pánevního dna
Publikační činnost
2016
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie. In: Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc. Zlín: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (CD-ROM), 2016, s 17 -22. ISBN 978-80-7454-615-0
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Fit v těhotenství a po porodu. In: Sborník příspěvků z konference pořádané dne 16. a 17. září 2016 v Praze, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (CD- ROM), 2016, s 6. ISBN 978-80-87647-30-1.

Projekty, grantové soutěže

2016

 • Garant projektu SGS FZS 2016 – Vliv reflexního hlazení plosky nohy na stabilitu hlezenního kloubu u rekreačních běžců (Helena Vlková)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800