Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Jaroslava Bredlová

fotka nenalezena

Odborná asistentka

Kontakt

email: jaroslava.bredlova@ujep.cz

Konzultace

Úterý:

12 - 13 hod

Čtvrtek:

8 - 10 hod

V případě zájmu o konzultaci je vhodné se předem telefonicky/emailem ohlásit.


VÝUKA

UPOZORNĚNÍ:  Všechny vypracované protokoly, závěrečné práce apod. MUSÍ SPLŇOVAT podmínky zpracování, úpravy, citování atp. dle publikace "Jak psát závěrečné práce na FZS UJEP". Práce, které nesplní tyto podmínky NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!!!


Akademický rok 2016/2017 Letní semestr

Prezenční studium

Fyzioterapie IV

Zápočtové požadavky:

 • Aktivní 80% účast na seminářích
 • Prokázání praktických dovedností do 30.6. 2017

Témata seminářů:

 1. Vyšetření  reflexů - hlavové nervy, myotatické reflexy, exteroreceptivní reflexy kožní, elementární reflexy posturální , novorozenecké reflexy
 2. Neurologické vyšetření krční páteře, HKK, trupu a páteře, DKK
 3. Vyšetření mozečku a extrapyramidového systému, neurologické vyšetření stoje a chůze
 4. Vyšetření mimických svalů u parézy n. facialis a terapie metodou sestry Kenny, terapie periferních paréz na HKK a DKK metodou sestry Kenny
 5. Hodnotící škály v neurologii
 6. Opakování

Doporučená literatura: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty (Opavský), Neurologie v rehabilitaci pro studium a praxi (Pfeiffer), Základy klinické rehabilitace (Kolář)


Fyzioterapie II

(MINI)Zápočtové požadavky

 • Aktivní účast na seminářích - 80%
 • Prokázání získaných praktických dovedností do 30. 6. 2017 u všech vyučujících  - Bredlová, Buchtelová, Vaníková

Témata seminářů:

 1. Metoda L. Mojžíšové - vyšetření a terapie mobilizace žeber dle L. Mojžíšové
 2. Metoda L. Mojžíšové - vyšetření a terapie Lp, Thp, C/Thp a pánve dle L. Mojžíšové
 3. Metoda L. Mojžíšové - funkční řetězení svalových spazmů

 

Kinezilogie II

Zápočtové požadavky:

 • aktivní 80% účast na seminářích
 • průběžné a závěrečné prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období LS 2016/2017

Témata seminářů:

 1. Orientační vyšetření pacienta
 2. Orientační vyšetření HKK, speciální testy
 3. Orientační vyšetření DKK, speciální testy


SPF6

Téma semináře: Dysfunkce pánevního dna a inkontinence

 • Funkce a funkční patologie pánve
 • Specifické testy pro pánevní komplex
 • Anatomie, funkce a dysfunkce pánevního dna
 • Dysfunkce PD a inkontinence moči - etiologie, klinické projevy, rizikové faktory, diagnostika
 • Terapie - konzervativní, operativní, pomůcky

 

Odborná souvislá praxe II (SPF25)

není řízená, řídí se harmonogramem akademického roku 2016/2017 - vyplněnou tabulku, kterou najdete zde - http://fzs.ujep.cz/katedry-a-kliniky/fyzioterapie-kf/prezencni-forma-studia odevzdáte do 13. 3. 2017 paní Bernáškové.

Zápočtové požadavky:

 • Dodání podkladů pro splnění praxe SPF25  a 1 protokolu zpraxe osobně do 15.5.2017

 • písemné zpracování  1 protokolu z praxe
 • - odebrání anamnéz (NO, OA, RA, PA, GA, UA, AA atd.)
 • - kinezilogický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla)
 • 100% účast na odborné praxi, pokud je student nemocen, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

Individuální odborná souvislá praxe I (IF15)

není řízená, řídí se harmonogramem akademického roku 2016/2017 - vyplněnou tabulku, kterou najdete zde - http://fzs.ujep.cz/katedry-a-kliniky/fyzioterapie-kf/prezencni-forma-studia odevzdáte do 3. 4. 2017 paní Bernáškové.

Zápočtové požadavky:

 • Dodání podkladů pro splnění praxe IF15  a 1 protokolu zpraxe osobně do 15.9.2017

 • písemné zpracování  1 protokolu z praxe
 • - odebrání anamnéz (NO, OA, RA, PA, GA, UA, AA atd.)
 • - kinezilogický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla)
 • - jednotlivá/é terapie fyzioterapie s pacientem (datum terapie/í, délka, subj., obj. stav klienta, cíl terapie, použité techniky/metody, shodnocení terapie)
 • 100% účast na odborné praxi, pokud je student nemocen, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

 

Dálkové studium

Metody kinezioterapie (MKK a MKK5)

Téma seminářů: Senzomotorická stimulace a balanční pomůcky

Curriculum vitae

Doktorské:

10/2016 - současnost

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Obor: kinantropologie

Forma studia: kombinovaná

Téma disertační práce: Terapeutické ovlivnění močové inkontinence pomocí extrakorporální magnetické inervace a pohybové terapie

Školitel: Doc. Phdr. Blanka Hošková, CSc.

 

Magisterské:

2010 - 2012

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor: Fyzioterapie

Magisterská práce: Srovnání rehabilitačních přístupů u ženské močové inkontinence na různých pracovištích v ČR

Školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.


Bakalářské:

2006 - 2009

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

obor: Fyzioterapie

Bakalářská práce: Využití fyzioterapie u funkční sterility ženy

Školitel: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.


Specializace:

Problematika pánevního dna, především neplodnost a inkontinence (léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové, fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence).

sportovní fyzioterapie s využitím všech možných moderních pomůcek jako je např. TRX, BOSU, PROPRIOFOOT a FLEXIBAR,kinezio a lymfotaping a lymfatické drenáže.

Dlouhodobě spolupracuji s centrem Paraple v Praze.


Zaměstnání:

2015 - současnot odborná asistenka FZS UJEP
2013 - 2015  Rehabilitace Kateřina s. r. o.  - pobočka REHKAT

2012 - 2013 Foot & Sports Clinic Marbella  (Španělsko)

2011 - 2012  Ortopedická ambulance poliklinika Barrandov, Centrum Paraple

2011            MONADA klinika komplexní rehabilitace

2010            DEMOSTHENES centrum komplexní péče

2009            Ústecká poliklinika s. r. o.

Certifikáty

2017
 • Tajemství pánevního dna I. a II. pro fyzioterapeuty (R. Sahani Skálová)

 

2016
 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem) - aktivní účast
 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín) - aktivní účast
 • Feldenkraisova metoda (Z. Frank)
 • Dornova metoda a Breussova masáž (R. Al Aref)
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS) - aktivní účast
 • DNS Sport I (Mgr. J. Veselá)
 • Výukový pobyt ERASMUS + (Universidade da Coruña, Španělsko)
 • XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny v Ústí nad Labem - aktivní účast
 • Spirální kineziologie (Bc. Š. Haškovec, Mgr. H. Vašíčková)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – část E a závěrečná zkouška u Bc. V. Bezvodové)
2015
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (mobilizační a měkké techniky) – (část A,B,C,D – Mgr. V. Verchozinová,
 • Odborný kurz Hlas a dech (J. Lewitová)
 • 15. Ústecká rehabilitační konference- pasivní účast

2014

 • Mobilizační techniky a léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou L. Mojžíšové (PhDr. E.Haladová, V. Jedličková)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy u dětí a dospělých (PhDr. I. Pallová, Ph.D.)
 • Trénink svalů pánevního dna PFMT - workshop (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D)
 • Fit v těhotenství - workshop (D. Císařová, Dis.)
 • Fit po porodu - workshop (Mgr. Z. Woleková)
 • 14. Ústecká rehabilitační konference - pasivní účast
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém (Mgr. T. Suchomel)
 • Manuální lymfodrenáž (prof. MUDr. I. Dylevský, E. Hrubá)

2013

 • Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna a inkontinence (PhDr. P. Vondrašová, Ph.D, D. Císařová Dis.)

2012

 • Terapie funkčních poruch pánevního dna (PaedDr. K. Marková)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (Mudr. et Mgr. R. Válka a Bc. J. Kobrová)

2011

 • Kurz Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (PhDr. A. Herbenová)
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury (PaedDr. K. Kračmarová)
 • Jizvy a jejich léčba, fyzioterapie (PhDr. M. Prokešová, Ph.D.)

Publikační činnost

Přednášková činnost

2016

 • Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.(Ústí nad Labem, 20. 10. 2016) - Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen
 • Mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc (Zlín, 13. 10. 2016) - Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie.
 • Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. (Univerzita Karlova, FTVS, 16. - 17. 9. 2016) - Fit v těhotenství a po porodu
 • Výukový pobyt ERASMUS + (Universidade da Coruña, Španělsko, 18. - 22. 4. 2016  - Metoda L. Mojžíšové)
 • XXXII Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny (Ústí nad Labem 7. 4. 2016)- teoretická část workshopu: J. Liehne, K. Pacáková, J. Bredlová -  Repetitivní periferní magnetická stimulace v léčbě poruch pánevního dna,  J. Bredlová - Fyzioterapeutické přístupy v terapii stresové inkontinence žen, praktická část workshopu: Fyzioterapie u inkontinence močové
 • Výuka na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích (14. 3. 2016)-Fyzioterapie u poruch pánevního dna
Publikační činnost
2016
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Konzervativní terapie stresové inkontinence u žen In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Močová inkontinence u seniorů – její příčiny, možnosti diagnostiky, prevence a terapie. In: Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Rodina – Zdraví – Nemoc. Zlín: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (CD-ROM), 2016, s 17 -22. ISBN 978-80-7454-615-0
 • BREDLOVÁ, Jaroslava. Fit v těhotenství a po porodu. In: Sborník příspěvků z konference pořádané dne 16. a 17. září 2016 v Praze, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (CD- ROM), 2016, s 6. ISBN 978-80-87647-30-1.

Projekty, grantové soutěže

2016

 • Garant projektu SGS FZS 2016 – Vliv reflexního hlazení plosky nohy na stabilitu hlezenního kloubu u rekreačních běžců (Helena Vlková)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800