Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Kamila Madarová

fotka nenalezena

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Kontakt

tel:+ 420 475 284 228

mobil: +420 602 511 040

email: kamila.madarova@ujep.cz

Konzultace

úterý : 10 - 11 hod

čtvrtek: 14 -15 hod

/prosím předem nahlásit/

konzultace k bakalářské práci lze domluvit individuálně

 

 

Curriculum vitae

 

Vzdělání

2016 – nyní   LIGS UNIVERSITY Praha, LLC PhD program,téma disertační práce:

Strategické řízení zdravotnického zařízení se zaměřením na sledování výkonnosti

1988 - 1994  Filozofická fakulta University Karlovy Praha,

Učitelství všeobecně  vzdělávacích předmětů Pedagogika - ošetřovatelství

1982 - 1986  Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem, obor dětská sestra

 

Průběh zaměstnání:

2006 - 2017  podnikatelka, ředitelka nestátního zdravotnického zařízení

2003 - 2006  náměstek pro personalistiku a QMS, tisková mluvčí, Nemocnice Jihlava

1997 - 2003  manažer kvality, tisková mluvčí, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

1993 - 1996  učitelka odborných předmětů,  SZŠ Ústí nad Labem

1986 - 1988  dětská sestra, dětská chirurgie Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 

Pedagogická činnost :

2015 - nyní   odborná asistentka, FZS UJEP Ústí nad Labem,

Organizace a řízení zdravotní péče, Ošetřovatelská péče v chirurgii

2004 - 2006  lektor, Řízení nemocnic pro střední a vrcholový management,

CMC Graduate School of Business o.ps.. Čelákovice

2002 - 2004  lektor, obor Management ve zdravotnictví,

Vysoká škola Ekonomie a managementu Praha

2001 - 2004  lektor, Kvalita ve zdravotnictví, atestační příprava pro lékaře,

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

1997 - 2003  externí odborná asistentka, obor Ošetřovatelský management,

PF UJEP Ústí nad Labem

1987 - 1996  učitelka odborných předmětů na SZŠ Ústí nad Labem

 

Členství v odborných a jiných společnostech /sdruženích/:

Česká asociace sester - sekce chirurgických oborů, sekce pedagogická a managementu

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Česká společnost pro jakost

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Certifikáty

Manažer kvality, CERT-ACO,s.r.o.

Interní auditor, T Cert s r.o.

Tisková mluvčí, CET 21, spol. s.r.o, Praha

 

Kurzy a školení:

Kurz k certifikaci pro funkci manažer jakosti, Gradua cegos s.r.o.

Kurz asertivity, FF UK Praha

IRCA Lead Auditor Training Course, URS holdings Certification, Bristol United Kingdom

IRCA QMS Auditor/lead Auditor and Internal Auditor, BVQI, Piešťany, Slovakia

Healthcare Management Executive Training Program, CMC Čelákovice

Řízení nemocnic v rámci systému zdravotnictví EU, CMC Čelákovice

Řízení změn: Posílení role středního managementu v nemocnici. Projekt HOPE ČR

Školení externích posuzovatelů pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů jakosti, ČIA o.p.s, Praha

Management kvality ve zdravotnictví, Vysoká škola Ekonomie a managementu Praha

Kurz mediální prezentace pro tiskové mluvčí, TV NOVA

 

Jiné zkušenosti:

2000 – 2004  konzultant a auditor systémů řízení, M.C. TRITON s.r.o, Praha, audit systému řízení poskytovatelů zdravotní péče v Ústeckém kraji, Pardubickém kraji a kraji Vysočina,

2000 – 2003  poradce pro sledování a měření kvality, Ministerstvo zdravotnictví ČR

2000 – 2001  konzultant pro akreditaci, PNsP Roudnice nad Labem

 

Publikační činnost

Publikace:

Madar,J.,Němcová,K.,Zeman,M.:Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha.Grada Publishing 2004 ISBN 80-247-0585-0

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800