Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Lucie Dončevová

 

lucie.doncevova@ujep.cz

 

konzultace po předchozí e-mailové domluvě

 

Člen AS UJEP FZS

Člen etické komise

Předseda disciplinární komise

VÝUKOVÉ POŽADAVKY – LETNÍ SEMESTR 2018

 

PREZENČNÍ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

 

TERAPUTICKÉ TECHNIKY A ČINNOSTI 2

Zápočtové požadavky:

 • 80% účast na výuce
 • prezentace výsledků praktické výuky průběžně v průběhu LS při výuce
 • prokázání odborných a praktických znalosti

Zkouška:

 • Písemný test

TEORIE ERGOTERAPIE

Zápočtové požadavky:

 • 80% účast na výuce
 • Prokázání odborných a praktických dovedností v průběhu LS při výuce

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METOTY 2

Zápočtové požadavky:

 • 80% účast na výuce
 • Prokázání praktických dovedností ve zkouškovém období

 

ERGOTERAPIE V INTERNÉ A REVMATOLOGII

Zápočtové požadavky:

 • 80% účast na výuce
 • písemný test

KINEZIOLOGIE1

Zápočtové požadavky:

 • 100% účast na výuce
 • Písemný test

INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II

Zápočtové požadavky:

 • 100% účast na výuce
 • Dodání podkladů pro splnění ISPE2 – dle harmonogramu

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV

Zápočtové požadavky:

 • 2 hodiny supervize týdně
 • 100% účast na výuce
 • Dodání podkladů pro splnění SPE4 – dle harmonogramu
 • Aktivní účast na exkurzi v Ústavu chirurgie ruky

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI

 • 2 hodiny supervize týdně
 • 100% účast na výuce
 • Dodání podkladů pro splnění SPE6 – dle harmonogramu

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II

 • 2 hodiny supervize týdně

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA – STUDIJNÍ OBOR ERGOTERAPIE

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI

 • 2 hodiny supervize týdně
 • 100% účast na výuce
 • Dodání podkladů pro splnění SPE6 – dle harmonogramu
 • zkouška komisionální - zpracovaní prezentace dle zvoleného tématu

Kontakt

 

 

Curriculum vitae

 

Pracovní zkušenosti

2013 až dosud Odborný  asistent Odborný garant doplňkové činnosti – Senzorická integrace s prvky ergoterapie

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie

2017 až 2018 Ergoterapeut Dětská neurologie a Rehabilitace Klubíčko s.r.o. MUDr. Rennerové Ústí nad Labem

2007 až 2017 Ergoterapeut Lázně Teplice v Čechách s.r.o. Dětská léčebna Nové Lázně

2008 až 2013 Externí vyučující Univerzita J. E. purkyně Ústí nad Labem Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie a fyzioterapie

Vzdělání

2013 až dosud Doktorské: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, obor Rehabilitace

Zaměření doktorské práce: Problematika úrazovosti dětí s poruchami pozornosti ve vztahu k zdravotně sociální oblasti a možnosti primární prevence.

2009 – 2011 Magisterské: Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o., obor Speciální pedagogika – poradenství a diagnostika

2004 – 2007 Bakalářské: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ergoterapie

Certifikáty

DLAHOVÁNÍ RUKY - Odborný kurz, 2014 (Mgr. Milada Kukačková Činčerová)

KURZ POHYBOVÉ TERAPIE HRUDNÍKU, PLETENCE RAMENNÍHO A HORNÍ KONČETINY DLE PRINCIPŮ KONCEPTU SPIRALDYNAMIK, 2014 (Bc. Štěpán Haškovec)

KURZ MUZIKOTERAPIE "Cesta k harmonii", 2014 ( Mgr. Markéta Gerlichová )

KINESTETICKÁ MOBILIZACE I (Modul 1 a 2) "preventivní/rehabilitační metody", 2014 (Mgr. Hana Nedělková)

TRAINING CERTIFICATE - therasuit Method - Universal Exercise Unit Pediatric Intenzive Therapy, 2013 (Izabela Koscielny)

ČASNÁ REHABILITACE RUKY - Odborná stáž – Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, 2012.

Další vzdělávání (aktivní a pasivní účast na kurzech):

 • Mezinárodní konference NeuroRehab 2018. Aktivní příspěvek (workshop): Využití interaktivní pomůcky při terapii dětí s poruchou senzorické integrace.
 • 29. Celostátní odborná ergoterapeutická konference, 2017. Aktivní příspěvek: Jemná motorika ve vztahu k poruchám senzorické integrace.
 • 17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky, 2017. Aktivní příspěvek: Senzorická integrace a motorika ruky.
 • VII Mezinárodný Neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2017 (Slovensko, Kúpele Lúčky). Aktivní příspěvek: Injury rate of students with disabilities and ways of prevention.
 • Seminář Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících, 2016 (Praha - Státní zdravotnický ústav)
 • Odborný seminář - Bazální stimulace e ergoterapie u nezralých novorozenců, 2016 (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)
 • Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV", 2016. Aktivní příspěvek: Interaktivní MagicBox v ergoterapii dětí.
 • Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc Zlín, 2016. Aktivní příspěvek: Role fyzioterapeuta, ergoterapeuta a logopeda v multidisciplinárním týmu při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachialis.
 • Celostátní ergoterapeutická konference 2016. Aktivní příspěvek: komplexní péče z pohledu léčebné rehabilitace u dětí DMO.
 • Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III, 2015. Aktivní příspěvek: Robotická terapie jako součást komplexní rehabilitace v Nových lázních, Teplice.
 • II.Sympozium roboticky asistované rehabilitace:"Robotika: integrální součást neurorehabilitace" 2015.
 • Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách II", 2014. Aktivní příspěvek: Úloha ergoterapeuta v reminiscenční terapii.
 • 26. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2014.
 • 25. celostátní odborná konference ČAE s mezinárodní účastí, 2013. Aktivní příspěvek: Nabídka ergoterapie v dětské léčebně Nové lázně Teplice v Čechách.
 • 13. Ústecká rehabilitační konference, 2013. Neurorehabilitace. Problematika cervikobrachiální oblasti.
 • 12. Ústecká rehabilitační konference, 2012. Posturální poruchy a rehabilitace dětí a dospívajících.
 • 11. Ústecká rehabilitační konference, 2011. Diagnostika a terapie bolestí dolních zad.
 • 10. Ústecká rehabilitační konference, 2010. Kreativita a inovace. 21. celostátní konference ČAE, 2009.
 • Ergoterapie 2008. 20. celostátní konference ČAE, 2008.

 

Členství v odborných společnostech

Člen České asociace ergoterapeutů (ČAE)

Jazyky

Angličtina                   středně pokročilá znalost: úroveň B2

Publikační činnost

Projektová činnost

 • Řešitel projektu IGA FZS, 2017 - 2018. Analýza úrazových dat a návrh preventivních opatření u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Garant studentské grantové soutěže, 2017. Téma výzkumného projektu: Hodnocení funkce ruky po traumatickém poranění vybranými testy jemné motoriky
 • Garant studentské grantové soutěže, 2016. Téma výzkumného projektu: RAR v ergoterapii dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 • Spoluúčast (pomocná vědecká síla KFE FZS UJEP) v projektu Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice, 2015. Nové postupy a metody v ergoterapii a fyzioterapii,
 • Řešitel projektu IGA FZS, 2015: Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 • Spoluřešitel projektu IGA FZS, 2013: Uplatnění ergoterapeutů v Ústeckém kraji.

Publikační činnost

 • DONČEVOVÁ L. Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez ADHD. Sociálno-zdravotnícké spektrum, 2018. ISSN 1339-2379.
 • DONČEVOVÁ L. Kazuistiky v Ergoterapii. Ergoterapie u dítěte s dětskou mozkovou obrnou a Ergoterapie u revmatoidní artritidy.  Ústí nad Labem: UJEP FZS: 2017. ISBN 978-80-7561-081-2.
 • DONČEVOVÁ L. Kapitola v monografii: Úrazovost dětí s disabilitou a možnosti ergoterapeuta v prevenci úrazů, 2017.
 • DONČEVOVÁ L. Injury rate of students with disabilities and ways of prevention. Sociálno-zdravotnícke spektrum, Social Health Spectrum, Sociálno-zdravotnícke spektrum, 2017. ISSN 1339-2379.
 • VOSTRÝ M., L. DONČEVOVÁ. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu Alzheimerovy choroby. Sociálno zdravotnícké spektrum. 2016. ISSN 1339-2379.
 • DONČEVOVÁ L., BUCHTELOVÁ E., PECHAROVÁ P. Cooperation of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy in the therapy of children with cerebral palsy.  Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 1–2, 2016, pp. 7–19. ISSN 1804–1868.
 • DONČEVOVÁ L., 2015. Laboratorní měření ve fyzioterapii II: analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Kapitola v monografii - Testováni motoriky horní končetiny a dolní končetiny klientky s levostrannou hemiparézou Tapping Testem. UJEP, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7414-983-2.
 • PECHAROVÁ P., DONČEVOVÁ L. Nové trendy v rehabilitaci klientů s Alzheimerovým onemocněním. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - III. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
 • DONČEVOVÁ L. Studijní opora: Vybrané kapitoly z ergoterapie. Výukový materiál v rámci  projektu CZ.1.07/2.2.00/29.0023„Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“. Ústí nad Labem, 2015.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP