Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Lucie Libešová

Kontakt

lucie.libesova@ujep.cz

tel: +420 47 528 4219

Konzultace

Konzultační hodiny

pondělí  10.30 – 11.30 hod.

středa   10:00 - 11.00 hod.

pátek    12:00 - 13:00 hod.

(další po domluvě)

Konzultace k bakalářské práci lze domluvit individuálně.

Vyučovací předměty:

Akademický rok 2016/2017

 

První pomoc, resuscitace

První pomoc, resuscitace - pondělí

První pomoc, resuscitace - úterý

První pomoc, resuscitace - čtrtek

Curriculum vitae

Vzdělání

 • 2013 - 2015 - Magisterské studium, Ošetřovatelství a sociální práce, VŠ Zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, Bratislava,
 • Pedagogické studium pro profese pracující se znevýhodněnými skupinami populace, UJEP, Ústí nad Labem, 2 semestry- 2006 až 2007
 • 2000 – 2002 - Pedagogické studium pro učitele, Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem,
 • 1996 – 2000 - Bakalářské studium, Ekonomika a řízení zdravotnictví /ošetřovatelský management, PF UJEP, Ústí nad Labem,
 • 1985 -1989 - Dětská sestra, SZŠ, Ústí nad Labem

 

Odborná způsobilost

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, Všeobecná sestra

Průběh zaměstnání:

 • 2015 - dosud - Akademický pracovník FZS - UJEP , Ústí nad Labem

 • 2009 - dosud - Lektorka, Další vzdělávání dospělých, Ústí nad Labem
 • 2012 - 2014 - Učitelka, Střední zdravotnická škola, Děčín
 • 2012 - Referent kontroly plateb, Vojenská zdravotní pojišťovna, Ústí nad Labem
 • 2011 -  2013 - Lektor, vedoucí, Regen klub, Ústí nad Labem
 • 1989 - 2010 - Diplomovaná zdravotní sestra, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Certifikáty

 • Konferencia „Slovenskej urologickém společnosti s mezinárodnou účastku“ 2001, Košice
 • Konference „ INKO FORUM – Problematika inkontinence moči- psychologický přístup sestry“ 2002 Brno
 • Konference „Péče o neklidného pacienta“ 2009, Ústí nad Labem
 • Kurz „Základy práva pro zdravotnické pracovníky“ 2011, Ústí nad Labem
 • I. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2011“ Praha
 • II. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR “RESUSCITACE 2012“ Praha
 • Mezinárodní konference „ OŠETROVATEĽSTVO – TRADÍCIE A PERSPEKTÍVY“ 2016, Piešťany
 • Mezinárodní konference  „ RODINA - ZDRAVÍ - NEMOC" 2016, Zlín
 • Mezinárodní konference „Nové trendy ve zdravotnických vědách IV.“ 2016, Ústí nad Labem
 • 7. Mezinárodní vědecká konference – 2016, Bratislava

Publikační činnost

LIBEŠOVÁ, Lucie a MANIAKOVÁ, Daša. Historie lázeňství v České republice. In: Ošetrovateľstvo – Tradície a perspektivy 2016: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Piešťany: Slovenské Liečebné kúpeľe, 2016. s. 185-192. ISBN 978-80-8132-151-1

MANIAKOVÁ, Daša a LIBEŠOVÁ, Lucie. Lázeňská péče v České republice 2014. In: Ošetrovateľstvo – Tradície a perspektivy 2016: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Piešťany: Slovenské Liečebné kúpeľe, 2016. s. 354-359. ISBN 978-80-8132-151-1

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800