Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Michal Vostrý

nar. 1991 v Karlových Varech

 • asistent KE a KF
 • Tajemník Katedry ergoterapie
 • Externí vyučující CCV PF UJEP (předměty: Edukace a rozvoj osob s tělesným postižením, Sociální patologie, Základy speciální pedagogiky)
 • Členství: Česká asociace ergoterapeutů (reg. č. 476)
 • Registr zdravotnických pracovníků (reg. č. 007-0158-1177)

____________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Mobil: + 420 721 282 123

Tel.: +420 47 528 4264, + 420 604 302 315 - v pracovní době

Email: Michal.Vostry@ujep.cz

Kancelář: č. 34, FZS UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem

_____________________________________________________________________________________

Konzultace

Pondělí: 08:30 hod. - 10:00 hod.

Čtvrtek: 09:00 hod. - 11:00 hod.

Další konzultace na základě předchozí domluvy.

 


Výuka LS 2016/2017


Mimořádná změna: Hygiena práce a ergonomie II

 • 100 % docházka - zápočet, zkouška, výuka v bloku 17.3.2017

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod II. (KFE/ZE25)

 • Zpracování protokolu (dle požadavku vyučujícího), 80 % aktivní účast na výuce, praktické prokázání dovedností

Ortopedie a protetika (KFE/ORPE5)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, exkurze*, zápočtový test, zkouškový test

Protetika (KFE/PROT)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, exkurze*, zápočtový test, zkouška

Kineziologie I (KFE/KIE15)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, praktické prokázání znalostí,

Teorie ergoterapie (KFE/TERG5)

 • Aktivní 80 % účast na výuce, splnění požadavků jednotlivých vyučujících, prezentace

Základy fyzioterapie a vyšetřovacích metod (KFE/ZE2K5)

 • Aktivní účast na výuce (100 %), zápočtová práce****, praktické prokázání dovedností

Individuální odborná souvislá praxe II. (KFE/IE25)

 • 100 % účast na praxi, vedení záznamu logbook*** s následnou prezentací, hodnocení cvičných pracovníků

Odborná souvislá praxe IV. (KFE/SPE45)

 • 100 % účast na praxi, zpracování a prezentace vybrané kazuistiky + rešerší, vztahující se ke zvolené problematice a praxi,

Individuální odborná souvislá praxe II. (KFE/IE2K5)

 • 100 % účast na praxi, vedení záznamu logbook*** s následným odevzdáním

Odborná souvislá praxe IV. (KFE/OE4K5)

 • 100 % účast na praxi, zpracování a odevzdání vypracované kazuistiky

_________________________________________________________________

* Exkurze: bude domluveno během semestru


** V případě kombinované výuky (více vyučujích jak 1) za mě platí 100 % docházka


*** Logbook: vedete si záznam o diagnózách se kterými jste se setkali + Vaší ergoterapeutickou intervenci


**** Seminární práce: veškeré seminární práce budou zpracovány dle publikace od Dr. Jelínka - Jak psát závěrečné práce na FZS. V případě nedodržení základnch podmínek, nebude hodnoceno a následně uznáno.


***** Bakalářská práce: student pravidelně zasílá rozpracované části práce ke kontrole, platí pravidlo, že do Vánoc roku zadání BP, student disponuje již teoretickou částí, která je kompletně zpracována. Od nového roku se pracuje s částí praktickou.

Pozn.: jelikož se jedná o Vaše práce, výběr konzultací je na Vás. Stejně tak Váš přístup k celkovému vypracování. Hotovou práci + prezentaci odevzdáváte 30.03.2017. Pár dní před tímto termínem již práce nepřijímám! Pokud vypracování necháváte na poslední chvíli, nezaručuji, že budu mít dostatek času na pročtení.

__________________________________________

 

Témata bakalářských prací:

 • Ergoterapeutická intervence u demencí
 • Ergoterapeutická intervence u Parkinsonovy choroby
 • Ergoterapeutická intervence u osob s PAS
 • Ergoterapeutická intervence u osob s MR
 • Ergoterapie jako součást ucelené rehabilitace osob po CMP
 • Ergoterapeutická intervence u osob závislých na alkoholu
 • Ergoterapeutická intervence u neurotických poruch
 • Uplatnění ergoterapie u delikventních jedinců
 • Ergoterapie ve výchovných ústavech
 • ICT jako součást ergoterapeutické intervence u (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,..)
 • Vlastní téma (dle předchozí domluvy) - VÍTÁNO

____________________________________________________________________________

 

Curriculum vitae

 

2016 - doposud Pedagogická fakulta MUNI v Brně

 • Obor: Speciální pedagogika
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Ph.D.
 • Téma disertační práce: Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT
 • Školitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

2015 – doposud Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Speciální pedagogika – poradenství
 • Ukončení: doposud studuji, udělení titulu Mgr.
 • Téma diplomové práce: Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2014 – 2016 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Mgr.
 • Téma diplomové práce: Efektivita edukačních intervencí u osob s Alzheimerovou chorobou
 • Školitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

2011 – 2014 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

 • Obor: Ergoterapie
 • Ukončení: státní závěrečnou zkouškou, udělen titul Bc.
 • Téma bakalářské práce: Problematika ergoterapie u Alzheimerovy choroby
 • Školitel: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

2009 – 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

 • Obor: Masér sportovní a rekondiční
 • Ukončení: maturitou

_____________________________________________________________________________________________

Certifikáty

Hypnóza I. část

 • Školitel: PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

SM systém – I. a II. část

 • Školitel: MUDr. Richard Smíšek

Mobilizační techniky I. a II.

 • Školitel: Mgr. Dana Olejniková

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

 • Školitel: Mgr. Jitka Suchá

Rehabilitace ruky

 • Školitel: Mgr. Milada Kukačková

Kinesiotaping

 • Školitel: Bc. Tomáš Nedoma

Základy manipulace a rehabilitace (ošetřovatelská rehabilitace) s klienty, škola zad

 • Školitel: Bc. Milan Prudký

_____________________________________________________________________________________________

Konference

 

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2017 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

 

VII. MEDZINARODNÝ NEUROREHABILITAČNÝ KONGRES NEUROREHAB - 2017 (Kúpele Lúčky, Slovensko)

 • Aktivní účast, předseda XIII. sekce

 

VII. DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA: PŘÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNO-VEDNOM VÝSKUME - 2016 (Prešov, Slovensko)

 • Aktivní účast

 

28. CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ - 2016 (Praha)

 • Aktivní účast

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH IV. - 2016 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

 

HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2016 (Hradec Králové)

 • Pasivní účast

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH II. - 2014 (Ústí nad Labem)

 • Aktivní účast

 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE: NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH I. - 2013 (Ústí nad Labem)

 • Pasivní účast

_________________________________________________________________________________________________

 

Zvané přednášky

 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (15. března 2017)

 • Téma: Testování geriatrických klientů v oblasti kognitivních funkcí
 • Obor: Zdravotně sociální péče/zdravotně sociální pracovník - bakalářský studijní program


______________________________________________________________________________________

 

Publikační činnost

 • VOSTRÝ, M., PECHAROVÁ, P. a H. KYNŠTOVÁ, 2017. Působnost ergoterapie v rehabilitaci osob s Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. In: Zborník abstraktov: VII. Medzinárodný neurorehabilitační kongres Neurorehab, Kúpele Lúčky (ALMIL): Neurorehab, s. 71, ISBN 978-80-971938-4-3.

 

 • VRUBEL, M., VOSTRÝ, M., a M., VÍTKOVÁ et al., 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. Brno: Masarykova univerzita, 140 s., ISBN 978-80-210-8468-1.

 

 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Trénování paměti v ergoterapii pomocí herní konzole u lehkého typu demence. In: Sociálno-zdravotnícké spektrum, roč. 2016 ISSN 1339-2379.


 • VOSTRÝ, M. a L., DONČEVOVÁ, 2016. Efektivita ergoterapeutické intervence za pomoci ICT u osob s Alzheimerovou chorobou. In: Sborník příspěvků z 28. celostátní odborné konference České asociace ergoterapeutů, Praha: Česká asociace ergoterapeutů, s. 70, ISBN 978-80-905252-4-5.

 

 • VOSTRÝ, M., 2016. Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 101, ISBN 978-80-7561-018-8.


 • VOSTRÝ, M., 2014. Ergoterapie u Alzheimerovy choroby se zaměřením na ICT. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s. 34, ISBN 978-80-7414-746-3.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800