Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Zdeněk Čeřovský

fotka nenalezena

nar. 1988 v Mladé Boleslavi

 • Laboratoř pro studium pohybu: IT specialista
 • Katedra ergoterapie: odborný asistent
 • FZS UJEP: správce informačních technologií

Kontakt

email: zdenek.cerovsky@ujep.cz

tel.: +420 475 28 4244

mobil: +420 724 758 541 (NE SMS)

 

kancelář 17b, Velká Hradební 13, Ústí n.L.

Konzultace

Zimní semestr 2017/2018

PO: 8:00 - 9:00

Konzultace vždy po předchozí domluvě, možno i v jiný časoprostor.


Výuka zimní/letní semestr 2017/2018

KF: BF - Biofyzika

 • splnění zápočtového testu, požadavky viz zde (odkaz bude funkční v LS 17/18).

KF: BM5 - Biomechanika

 • splnění zápočtového testu
 • pohovor na vybranou problematiku, podrobnější požadavky zde.

KF(KE): ISKE5, ISK5 - Informační systémy

 • docházka
 • splnění jednoduchých průběžných testů za jednotlivá témata v kurzu - bude upřesněno na seminářích
 • splnění zápočtového testu (75%).

Výuka má podporu formou e-learningového kurzu v Moodle, viz daný kurz na portálu.

 

KOPA: ISPK, ISP5, ISVK, ISVK5, ISV5, IN1X - Informační systémy ve zdravotnictví, Informatika 1

 • docházka
 • splnění jednoduchých průběžných testů za jednotlivá témata v kurzu - bude upřesněno na seminářích
 • splnění zápočtového testu (75%).

Výuka má podporu formou e-learningového kurzu v Moodle, viz daný kurz na portálu.

 


Curriculum vitae

Ph.D. - UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky,

Fyzika - Počítačové metody ve vědě a technice (započato 2013),
téma disertační práce:" Využití umělých neuronových sítí při diagnostice funkčního stavu pohybového aparátu"

 

Mgr. - UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky,

Fyzika - Počítačové modelování ve vědě a technice (2010-2013), specializace: fyzika tenkých vrstev, fyzika pevných látek

 

Bc. - UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky,

Aplikovaná informatika - Informační systémy (2007-2010), specializace: operační systémy, počítačové sítě, hardware

 

- SOUs ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, Mechanik-elektronik (2003-2007),

zaměření na číslicovou techniku a řídící systémy

Certifikáty

Certifikát o Účasti na odborném sympoziu HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2015

E-learning MOODLE v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/29.0023 - 2014

Posturografie a možnosti jejího využití v klinické praxi - 2012

Povrchová elektromyografie a možnost jejího využití v klinické praxi - 2011
Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu(CZ.1.07/2.3.00/09.0209) - 2011

Cisco Certified Networking Associate 1 - 2009

Cisco IT ESSENTIALS - 2008
ECDL - 2008

Elektrické pohony a jejich řízení - 2006
Programovatelný automat SIMATIC S7 300/400 - údržba a diagnostika - 2006
Obsluha a programování řídícího systému VKR C1(C2) u PR KUKA - 2006
Pneumatika - 2006

Surfař - 2003

Publikační činnost

 • Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Novotný, D., Tichý, M.: Hledání vhodných parametrů struktury lidského těla pro následné zpracování pomocí umělých neuronových sítí. Příspěvek na 2. mezinárodní konferenci Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíně, Bratislava 10.9.2015, plný text ve sborníku, s. 22-25, vydáno 2016, ISBN: 978-80-223-4254-4.
 • Čeřovský, Z., Jelínek, M., Hrach, K.: Vstupní parametry a jejich vliv při měření pomocí QUALISYS 3D. Příspěvek na 4. mezinárodní konferenci FZS UJEP, 20. 10. 2016 (sborník abstraktů), ISBN: 978-80-7561-018-8.

 • Čeřovský, Z. PRAKTICKÉ POUŽITÍ SADY MS OFFICE (NEJEN) PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA FZS UJEP. Skripta, Fakulta zdravotnických studií UJEP, 2016, ISBN: 978-80-7561-017-1
 • Čeřovský, Z. Modern Biomechanical Diagnostic Methods. In: Digital Economy World. 2016, (2), 32-36. ISSN 2464-5303. (online)
 • Čeřovský, Z., Jelínek, M., Hrach, K.: KVALITA MĚŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA NASTAVENÍ A ZPŮSOBU KALIBRACE U 3D ANALÝZY SYSTÉMEM QUALISYS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 14-18.12.2015, Hradec Králové. Plný text ve sborníku, s. 2331, ISBN: 978-80-87952-12-2. (online)
 • Čeřovský, Z. [Autor, editor sborníku], Novotný, D., Jelínek, M., Tichý, M.: Predikce funkčního stavu velkých kloubů dolní končetiny s využitím umělých neuronových sítí. Příspěvek na 3. mezinárodní konferenci FZS 14. 10. 2015, abstrakt ve sborníku Nové trendy ve zdravotnických vědách III, s. 16, ISBN: 978-80-7414-965-8.

 • Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Novotný, D., Tichý, M.: Hledání vhodných parametrů struktury lidského těla pro následné zpracování pomocí umělých neuronových sítí. Příspěvek na 2. mezinárodní konferenci Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíně, Bratislava 10.9.2015, abstrakt ve sborníku, s. 13, ISBN: 978-80-223-3953-7.

 • Čeřovský, Z.: Moderní možnosti analýzy dat – umělé neuronové sítě. In: Tichý, M., Buchtelová, E., Čeřovský, Z., Dončevová, L., Hrach, K., Jelínek, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Monografie FZS UJEP, 2015, ISBN: 978-80-7414-983-2.
 • Novotná I., Křemen V., Holub M., Čeřovský Z., Tichý M., Hrach K., Jelínek M.,  Lhotská L.: CASE STUDY: FUNCTIONAL VERIFICATION OF MULTICHANNEL SURFACE ELECTRODE FOR JOINT PATTERNS INVESTIGATION - příspěvěk ve sborníku Biodat 2014, ISBN: 978-80-01-05624-0. (online)
 • Novotná, I., Křemen, V., Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Tichý, M., Lhotská, L.: Representation of joint patterns in surface EMG. In: Clinical Neurophysiology, 125 (5), p. e42, ISSN: 1388-2457, doi: 10.1016/j.clinph.2013.12.091, 2014.
 • Novotná I., Holub M., Křemen V., Čeřovský Z., Hrach K., Jelínek M., Tichý M.: PŘÍPADOVÁ STUDIE: KLOUBNÍ VZORCE PŘI VYUŽITÍ POVRCHOVÉHO EMG - příspěvek ve sborníku MEDSOFT, 2014, ISBN: 978-80-86742-38-0. (online)
 • Tichý, M., Buchtelová, E., Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Vaníková, K.: Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Monografie FZS UJEP, 2013, ISBN: 978-80-7414-673-2.
 • Novotná I., Křemen V., Čeřovský Z., Hrach K., Jelínek M., Tichý M., Lhotská L.: SURFACE EMG SIGNAL PROCESSING FOR EVALUATION OFISOMETRIC VOLUNTARY EXTENSION OF THE KNEE JOINT - příspěvěk ve sborníku Biodat 2013, ISBN: 978-80-01-05410-9. (online)
 • Novotná I., Křemen V., Čeřovský Z., Hrach K., Jelínek M., Tichý M., Lhotská L.: REPRESENTATION OF JOINT PATTERNS IN SURFACE EMG - Příspěvek ve sborníku abstraktů, konference 60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII, 1. - 2. listopadu 2013, Afi Palace, Pardubice. (online)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800