Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2018
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 56
789 10 11 1213
1415 16 17 18 1920
21222324252627
28293031
PřihlásitOsobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Zuzana Lhotská

Odborná asistentka na Katedře fyzioterapie

Kontakt

email: zuzana.lhotska@ujep.cz (zuzana.ruzickova@ujep.cz)

tel.: +420 475 284 227

Velká Hradební 15, 2.NP, kancelář 2.04

Konzultace

Ve zkouškovém období probíhají konzultace pouze po předešlé domluvě telefonicky/mailem.

 

Letní semestr 2017/18

Pondělí

11:00 - 14:00


Úterý

10:00 - 12:00

Na konzultaci je vhodné se předem domluvit telefonicky/mailem.

 

Výuka

 

Akademický rok 2017/2018 - letní semestr

- prezenční forma studia


* FYZIKÁLNÍ TERAPIE II (FT25)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. reflexní masáž: zádová, šíjová, hrudní a pánevní sestava

2. míčková facilitace dle Jebavé

3. základní automobilizační cviky

4. techniky měkkých tkání pro krční a bederní oblast

 

* ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II (ZF25)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. svalový test dle Jandy: HK, DK, trup a svaly mimické

2. hodnocení postavy, stoje

3. vyšetření stoje dle Jandy

4. vyšetření chůze


* KINEZIOLOGIE II (KIF25)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. Vstupní pohovor, analýza údajů z pohovoru, aspekce a funkčního vyšetření.

2. Diferenciální diagnostika v oblasti páteře

3. Vyšetření v oblasti pánve

4. Vyšetření v oblasti kyčelního a kolenního kloubu

5. Vyšetření v oblasti nohy

6. Vyšetření v oblasti pletence ramenního

7. Vyšetření loketního kloubu

8. Vyšetření v oblasti zápěstí a ruky

9. Opakování


* FYZIOTERAPIE IV (FZ45)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

praktický zápočet z náplně seminářů

- témata seminářů:

1. Redcord® – základní principy vyšetření, manipulace se závěsným systémem, základní zásady cvičení

2. Redcord® – záda a pánev, slabé články, testování, terapie

3. Redcord® – DK, slabé články, testování, terapie


* INTERNA A GERIATRIE II (IG2F5)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

průběžné prokázání praktických dovedností

- témata seminářů:

1. Měření hodnot krevního tlaku a tepové frekvence – metodika, možnosti.

2. Analýza složení lidského těla, stanovení BMI.

3. Spirometrické vyšetření.

4. Určení hladiny glykémie, cholesterolu a kyseliny močové.

5. Funkční testy zdravotně orientované zdatnosti.

6. Kaliperace dle Pařízkové.

7. Zátěžová ergometrie.

8. Dynamometrie.

9. Opakování.


* JOGA (JOGE5)

- zápočtové požadavky:

aktivní 80% účast na seminářích

náhradní plnění - seminární práce na vybrané téma

- témata seminářů:

1. seznámení s druhy jogy

2. praxe Ashtanga Vinyasa Yogy


* LETNÍ TV KURZ (LTVF5, LTVE5)

- zápočtové požadavky:

100% účast na všech aktivitách kurz v termínu 24. - 29.6.2018 ve Starých Splavech v Penzionu Nový Mlýn (web: http://www.novy-mlyn.cz)

Přijíždí se v neděli odpoledne, odjíždí se v pátek po obědě (dopravu si zajišťuje každý sám). Cena kurzu je 2.250,-Kč. V ceně je zahrnuto ubytování a strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Do konce března 2018 je potřeba zaplatit zálohu, která činí 50% ceny, tedy 1.125,-Kč.

Kurz je pojat jako cyklisťák, budou se tedy konat cyklo výlety po okolí, pěší výlety + další doplňkové aktivity.


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (SPF45)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 19.4.2018

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 19.4.2018 (vytištěné/mailem)

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, návrh krátkodobého plánu fyzioterapie.


* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE (IF25)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 14.9.2018

100% účast na odborné souvislé praxi, pokud je student nemocen či se z jiného závažného důvodu nemůže na praxi dostavit, musí se řádně omluvit vedoucímu praxe a po domluvě svojí nepřítomnost nahradit!

písemné zpracování protokolu 1 klienta - odevzdání s deníkem praxe do 14.9.2018 (vytištěné/mailem)

protokol: odebrání anamnézy, kineziologický rozbor (držení, konfigurace, trofika, hybnost, tonus, síla) - upraveno dle konkrétní diagnózy klienta, zápis jednotlivých terapií s klientem (datum terapie, délka trvání terapie, subj., obj. stav klienta, cíl terapie, použité techniky/metody), zhodnocení terapie.


- kombinovaná forma studia


* METODY KINEZIOTERAPIE (MKK5)

- zápočtové požadavky:

aktivní účast na seminářích


* ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (OF4K5)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 14.9.2018

 

* JOGA (JOFK5, JOEK5)

- zápočtové požadavky:

aktivní účast na seminářích


* INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (IF2K5)

- zápočtové požadavky:

dodání Deníku odborné praxe studenta v souladu s harmonogramem FZS - do 14.9.2018

 

Curriculum vitae

Doktorské

2016 - nyní

Karlova univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Téma disertační práce: Vliv chůze s holemi na hemodynamické a antropometrické parametry klientů s ICHS v rámci sekundární prevence

Školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.


Magisterské

2012 - 2014

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Téma diplomové práce: Kardiovaskulární rehabilitace u žen a mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na kardiorespirační zdatnost

Školitel: as. MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

 

Bakalářské

2009 - 2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

Téma bakalářské práce: Fyzioterapie po úrazech v oblasti zápěstí

Školitel: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

 

Zaměstnání

2015 - dosud FZS UJEP, odborný asistent

2015 ACME, Agentura domácí péče

2014 - 2015 Rehabilitace Teplice, Mgr. Alexandra Romová

2012 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most o.z., rehabilitační oddělení

 

- od r. 2013 lektorka skupinových fitness lekcí (Bosu®, FLOWIN®, TRX®)

a zdravotně zaměřeného cvičení (Zdravá záda, Strečink, Bosu Core®)


Působení v rámci UJEP

2017 - dosud členka AS FZS UJEP

2016 - dosud členka AS UJEP

2015 - 2018 vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění


Certifikáty

2018

* Baňková terapie (Petr Maroušek, DiS., PT, CTI)

* Orofaciální oblast v komplexní terapii (MONADA Klinika komplexní rehabilitace)

 

2017

* Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách V"

* Kurz RCT - roller core training (Petr Maroušek, DiS., PT, CTI)

* 17. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace ruky

* Projekt 35 - kurz "Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu" (Akademický klub 1. LF UK, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.)

* 12. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část B (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Certifikát odborné způsobilosti edukátorky organizace Mamma HELP, preventivní přednášky na téma "Prevence nádorového onemocnění prsu"

* Workshop day - zdravotní blok (IQ pohyb akademie)

* Redcord® MEDICAL Neurac 2 Záda a pánev, Neurac 2 Dolní končetina (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)


2016

* Respirační fyzioterapie (NCO NZO; doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV"

* Neuromobilizační Terapie (NMT) resp. Neurodynamická Terapie (NDT) část A (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Marián Jendrichovský)

* Jak na poruchy dýchání - plicní rehabilitace (REHASPRING centrum s.r.o.; Mgr. Kateřina Neumannová, Ph. D.)

* 16. Ústecká rehabilitační konference - Rehabilitace a balneoterapie seniorů

* Konference na JU ZSF v Českých Budějovicích - Prevence civilizačních chorob, komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí

* Seminář core & břicho (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* 1. Konference Spiraldynamik "Více cvičit, méně operovat." (IQ pohyb akademie)

* Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny (FN Hradec Králové)

* 10. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* Spirální kineziologie (YogaPilates Praha, Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková)

* Držení těla - Zdravá nebo bolavá záda (IQ pohyb akademie, Mgr. Daniel Müller)

* Propriofoot® koncept - Segmentální proprioreceptivní stimulace nohy (REHASPRING centrum s.r.o., PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.; Bc. Eva Baranová)

* Redcord® MEDICAL Neurac 1 (Redpoint Clinic, Mgr. Alice Hamáčková)


2015

* Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest (REHASPRING centrum s.r.o., BSc. Arietta Spinou, MSc., PhD)

* Mezinárodní konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách III"

* Workshop „Poznej své pánevní dno" (Mgr. Martina Nakládalová)

* 2. Fyzio-fit kongres (IQ pohyb akademie)

* Komplexní terapie krční páteře (MONADA Klinika komplexní rehabilitace)

* FLOWIN® ve zdravotním cvičení (Mgr. Větrovská, Mgr. Suchá)

* 15. Ústecká rehabilitační konference


2014

* TRX® Sport Medicine Training Course L2 (3D fitness, Mgr. Jakub Wurzel)

* 6. Kongres funkčního pohybu (IQ pohyb akademie)

* workshop – Sestavování kruhových tréninků (IQ pohyb akademie)


2013

* Bosu® Core (FaceCzech Academy; Soňa Blažková)

* FLOWIN® Basic (FLOWIN®; Mgr. Jan Větrovský)

* TRX® Group Suspension Training Course (GSTC) - L1 (3D fitness, Mgr. Jan Novosad)

* SM systém (modul I, A+B; Bc. Vít Kubias)


2012

* Terapeutické využití kinesio tapu (Bc. Jitka Kotrbová, MUDr. et Mgr. Robert Válka)

* workshop Zdravá záda (FaceCzech Academy; Bc. Michal Peroutka)


Publikační činnost

LHOTSKÁ, Z., 2017. Respirační fyzioterapie u cystické fibrózy zaměřená na sílu dýchacích svalů. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - V. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-084-3.

 

BUCHTELOVÁ, E. a Z. LHOTSKÁ, 2017. Efektivita výcviku dýchacích svalů přípravkem Spiro Tiger® u volejbalistek ve věku 14 a 15 let. In: Sborník, Nové trendy ve zdravotnických vědách - V. mezinárodní konference, Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-084-3.


VANÍKOVÁ, K. a Z. RŮŽIČKOVÁ, 2017. Fyzioterapie v indikačních oblastech I. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7561-059-1.

 

RŮŽIČKOVÁ, Z., 2016. Vertebrogenní obtíže a snížená síla dýchacích svalů. In: Sborník abstraktů Nové trendy ve zdravotnických vědách - IV. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7561-018-8.


DONČEVOVÁ L. a Z. RŮŽIČKOVÁ. 2016. Role ergoterapeuta, fyzioterapeuta a logopeda při terapii dítěte s diagnózou paréza plexu brachilis. In: Sborník abstarktů Rodina - zdraví - nemoc. Mezinárodní konference Rodina - zdraví - nemoc. Zlín. ISBN 987-80-7454-615-0.

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800