Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2018
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 56
789 10 11 1213
1415 16 17 18 1920
21222324252627
28293031
PřihlásitOsobní stránky zaměstnanců

zpět

MUDr. Marta Vachová

S Y L A B U S

pro předmět:

Neurologie I - sylabus zde

Neurologie II (speciální část) - přednášky

 

Typ předmětu: povinný

Rozsah: 3.ročník BcF, BcE - ZS 2/10 (18/33 )

Vyučující: MUDr. Marta Vachová

Hodnocení: Z/ZK

SYLABUS

Cíle:

Pochopit základní příčiny a typy neurologických onemocnění. Znát jejich výskyt, typický průběh, diagnostiku a léčbu. Studenti by měli chápat jednotlivé diagnózy v neurologii a představit si typického pacienta s danou nemocí a jeho potřeby z hlediska oboru fyzioterapie či ergoterapie. Musí znát prognózu jednotlivých onemocnění a možnosti jejího eventuelního ovlivnění svým podílem na léčbě z hlediska jejich studijního oboru.

 

Témata přednášek:

1. VAS - vertebrogenní algické syndromy (22.10.2012)

- Etiologie: myofasciální poruchy, kongenitální změny, degenerace (spondylóza, spondylolýza, spondylolistéza, osteochondroza, artrosa), diskopatie. Osteoporosa,

- VAS Cp: akutní ústřel, chronické bolesti, CC a CB sy pseudo- a radikulární , cervikální myelopatie

- VAS LS: lumbago, lumbalgie chronická, LS sy , spinální stenoza, sy kaudy

 

2. Periferní NS – stavba, anatomie, typy poruch a jejich EMG obraz. Reparace, demyelinizační a axonální léze. (29.10.2012)

- Mononeuropatie – příčiny, jednotlivá postižení HKK a DKK, úžinové sy

- Polyneuropatie – obecné příznaky a dělení, jednotlivé typy: autoimunitní PNP

(AIDP, CIDP), paraneoplastické a jiné, infekční – lyme, metabolické ( DM, uremie JT), endokrinní (hypothyreosa), Toxické (alkohol, léky), průmyslové (Pb, Hg, organo P), nutriční (alkohol, B vit), dědičné ( HMSN)

 

3. Myopatie – obecný obraz. Dystrofie, kongenitální a metabolické. (29.10.2012)

Myastenie gravis – klinický obraz, příčiny.

Bolesti hlavy, Neurózy.

 

4. CMP – cévní zásobení mozku, příčiny iktů (AS, HT, kardiální vady), rizika. (5.11.2012)

- Ischemie: etiologie (trombóza, embolie), časový průběh, teritoria, lakunární infarkty. Diagnóza a terapie. Chronické vaskulární poruchy.

- Hemorhagie: parenchymové (tříštivé či hematomy), hemocefalus. Supratentoriální krvácení infratentoriální krvácení.

- SAH – klinika, diagnóza a možnosti léčby

 

5. TU CNS – příznaky celkové a lokální, NHT, typy nádorů a jejich prognóza. (12.11.2012)

- Primární TU (gliomy, meningeomy, dermoid, ependymom, lymfomy, hemangioblastom, meduloblastom, kraniofaryngeom, neurinom, adenomy hypofýzy).

- Sekundární TU ( meta CNS a mening) dg. a Tp.

-

6. Úrazy CNS – lebka a mozek. (12.11.2012)

- Primární (komoce, kontuze, DAP)

- Sekundární (krvácení, edém, turgescence, extrakraniální poškození)

- Příčiny, klinika, terapie a následky úrazů.

 

7. Infekce nervové soustavy – obecné známky různých typů zánětů. (19.11.2012)

- Bakteriální záněty CNS – meningitis, absces, tromboflebitis splavů. TBC.

- Virové záněty – SAM, KME, herpetické infekce, poliomyelitis.

- Sekundární encefalitis – chorea minor, vzteklina, tetanus.

- Spirochetové infekce – Lyme, Syfylis.

 

8. Roztroušená skleróza mozkomíšní (26.11.2012)

- Definice, výskyt v populaci a etiologie (teorie virů, genetika, podnebí…..)

- Ataka/Remise. Typy průběhu (RA, SP, PP forma, benigní/maligní). EDSS

- Klinika, diagnóza, léčba v atakách, dlouhodobá udržovací léčba včetně symptomů.

- Léky první volby (interferony beta, glatirameracetát). RHB, lázně.

- Pacientské organizace. Režimová opatření, zaměstnanost.

 

9. Epilepsie – definice, záchvat a jeho práh, ptg epi ložiska, příčiny epi. (3.12.2012)

- Generalizované z. (GM, absence, infantilní spasmy, atonicko-myoklonické z. JME, novorozenecké z.)

- Parciální z. (simplexní, komplexní – psychomotor. T absence). Sek. generalizace.

- Dg. a dif. dg. epi záchvatů (febrilní, synkopy, tetanie, hysterie, kolapsy)

- Léčba a režimová opatření

 

10. Extrapyramidové a jiné degenerace NS – příznaky, průběh, dg, Tp. (10.12.2012)

- Demence (AD, MID), Huntington, Parkinson, dystonie, dyskinezy.

- Spinocerebell. ataxie, ALS, SMA. HMSN

 

 

11. Mícha a její nemoci. míšní sy a topografie. (17.12.2012)

- Traumata – příčiny, místa a typy lézí, jejich vývoj, možnosti Tp.

- Jiné nemoci míchy – TU, záněty, syringomyelie, funikulární myelóza.

Vývojové poruchy – kongenitální malformace (mikrocefalie, makrocefalie,

kraniostenóza, hydrocefalus, meningomyelokéla).

Hereditární nemoci (neurofibromatóza, tuberózní skleróza, Sturge Weber).

DMO – retardace vývoje, příčiny, typy, dg. a Tp

 

Samostudium: Periferní nervy ruky – plexus brachialis (anatomické poměry), senzitivní a motorické postihy ( N. radialis, ulnaris a medianus)

Periferní nervy nohy – plexus lumbosacralis (anatomické poměry), senzitivní a morotické postihy ( N. femoralis, peroneus a tikalis)

 

 

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích

80% úspěšnost ve všech průběžných testech na jednotlivých hodinách

75% úspěšnost v závěrečném testu z celé speciální neurologie

Ústní zkouška probrané látky při nesplnění některého z předchozích kriterií.

 

 

Základní studijní literatura:

AMBLER, Z. Neurologie pro VŠ,6.vyd. Praha: Galén 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4

 

Kontakt

 

Konzultace

 

Curriculum vitae

 

Certifikáty

 

Publikační činnost

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800