Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

fotka nenalezena

vedoucí Katedry fyzioterapie

odborný asistent

Kontakt

email: eva.buchtelova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4223; +420 727 941 574

Konzultace

Úřední hodiny

Pondělí: 12-15 hodin

 

Konzultační hodiny

Středa: 12- 13 h

Čtvrtek: 10 - 12 h

 

Výuka


AKADEMICKÝ ROK 2016/17

prezenční studium:

REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA (RPF5)

Zkouška:

2 písemné testy v průběhu semestru

ústní

prezentace ke stažení

 

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY II   (ZF25)

Zkouška:

2 testy v průběhu semestru

rozbor seminární práce na téma: Vyšetření postavy

ústní

prezentace - svalový test

 

METODY KINEZIOTERAPIE (MK15)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích, prokázání praktických dovedností

písemný test

 

FYZIOTERAPIE III (FYZT3)

Zápočtové požadavky: ústní prozkoušení

zápočet za splnění předmětu FYZT3 uděluje Dr. Buchtelová (splněné požadavky vyučujících,

kteří vedou cvičení – Dr. Vaníková a dr. Buchtelová + zápočtové požadavky Dr. Buchtelové)

FYZT3cv. -  skupiny se 1.12. vystřídají

otázky

(možnost zakoupení skript Fyzioterapie v tramatologii a ortopedii)

 

FYZIOTERAPIE IV (FYZT4)

Zkouška: komisionální

ústní zkoušení ( dr. Charvátová, dr. Buchtelová)

otázky ke zkoušení FYZT4

 

FYZIOTERAPIE II (FZ25cv.)

Zápočtové požadavky: 80% účast na seminářích, prokázání praktických dovedností

Témata semináře:

1.Spiraldynamik® Basic Med- pánev hrudník, hlava

2. Spiraldynamik® Basic Med - hrudník

3. Spiraldynamik® Basic Med- kyčelní kloub

 

KINEZIOLOGIE 2 (KIF25)

Zkouška: písemný test

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE I (SPF15)

2 hodiny supervize týdně


ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (SPF25)

2 hodiny supervize týdně

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE III (SPF35)

2 hodiny supervize týdně

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE IV (SPF45)

2 hodiny supervize týdně

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE V (SPF5)

2 hodiny supervize týdně

odevzdání deníků praxe dle harmonogramu FZS - 24. 10. 2016

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE VI (SPF6)

5 hodin výuky týdně -  odd. traumatolgie Úrazové centrum Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - vyšetření a fyzioterapie u tramatologických diagnóz

2 hodiny supervize

odevzdání deníků praxe dle harmonogramu FZS -  20. 3. 2017

(pokud neodevzdáte v tomto termínu, nebudete moci konat SZZ v termínu červen 2017)

 

kombinované studium:

REHABILITAČNÍ PROPEDEUTIKA (RPFK5)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích, prokázání praktických dovedností

Zkouška:

2 písemné testy v průběhu semestru

ústní

prezentace ke stažení

 

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍCH METD II (ZF2K5)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích

Zkouška:

písemný test, ústní
Studijní materiály

 

SPECIFIKA TĚLESNÉ ZÁTĚŽE DĚTÍ A MLÁDEŽE(STZFK)

Zápočtové požadavky:

80% účast na seminářích

 

FYZIOTERAPIE 2 (FYZ2K)

Zkouška : ústní

Otázky - dr. Buchtelová, dr. Charvátová

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE I (OF1K5)

Zápočtové požadavky:

dodání podkladů pro splnění (OPF1K) – do 11.2. 2017

 

ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE II (OF2K5)

Zápočtové požadavky:

dodání podkladů pro splnění (OPF2K) – do 12.9. 2017

 

INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ SOUVISLÁ PRAXE I (IF1K5)

Zápočtové požadavky:

dodání podkladů pro splnění (IP12K) – do 12.9. 2017

 

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016-17

(26.2. 2016 odevzdání Podkladů pro zadání BP z IS/STAG)

(3 studenti prezenční formy studia; 3 studenti kombinované formy studia)

 1. Rehabilitace a sport klientů s morbus Scheuermann
 2. Rehabilitace po poranění šlachového aparátu ruky
 3. Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene
 4. Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 5. Fyzioterapie u totálních  aloplastik
 6. Fyzioterapie u poranění v oblasti nohy
 7. Tématika sportovní fyzioterapie (název je vhodné upravit po osobní konzultaci)

 

Vedení bakalářských prací – rok zadání 2014/15

Prezenční studium fyzioterapie:

 • Martina Formánková - Fyzioterapie u dětí s DMO
 • Lenka Mečířová - Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu

 

Kombinované studium fyzioterapie:

 • Petra Kernerová, DiS. - Fyzioterapie u reverzní totální endoprotézy ramenního kloubu

 

Vedení bakalářských prací – rok zadání 2015/16

Prezenční studium fyzioterapie:

 • Tereza Truhlářová – Rehabilitační postupy v terapii skolióz
 • Barbora Bendlová – Rehabilitace u syndromu bolestivého ramene
 • Jiří Svítek – Rehabilitace po úraze měkkého kolene
 • Lukáš Dvorský – Fyzioterapie u poranění v oblasti nohy
 • Pavel Hons – Tématika sportovní fyzioterapie
 • Aneta Šupková – Fyzioterapie u totálních aloplastik

Kombinované studium fyzioterapie:

 • Jana Csontos – Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu
 • Lenka Mohauptová – Rehabilitace u traumatického postižení ruky
 • Radka Balážová – Fyzioterapie u totálních aloplastik
 • Jana Macháčková - Fyzioterapie u totálních aloplastik
 • Lucie Kůtová - Fyzioterapie u poranění v oblasti nohy

 

Vedení bakalářských prací – rok zadání 2016/17

Prezenční studium fyzioterapie:

 • Jana Nocarová - Fyzioterapie u totálních aloplastik
 • Eliška Levová – Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene
 • Šárka Maninová – Rehabilitace po úrazu kolenního kloubu

Kombinované studium fyzioterapie:

 • Lenka Zimermannová – Fyzioterapie u totálních aloplastik
 • Táňa Štorková - Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene
 • Jolana Andrušáková - Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene
 • Jana Šalšová – Rehabilitace po poranění šlachového aparátu ruky
 • Jana Břízová - Fyzioterapie u totálních aloplastik

Curriculum vitae

Rigorózní:

2013

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu -PhDr.

 

Doktorské:

2005 -2012

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu, kinantropologie

Disertační práce: „Vliv svalových dysbalancí na postavení pánve u karatistů (3-D analýza pohybu)

Školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

 

Magisterské:

1998-2003

Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor: Učitelství tělesné a pracovní výchovy pro zdravotně

Magisterská práce: Vliv svalových dysbalancí u dětí školního věku

Školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.

 

Atestace:

1997

IDVPZ Brno

obor fyzioterapie

 

 

Oborové zaměření:

Fyzioterapie v indikační oblasti chirurgie, tramatologie, ortopedie, manuální medicína

Sportovní fyzioterapie


Zaměstnání :

1992– 1997                rehabilitační pracovník MN Ústí nad Labem - traumatologie, ortopedie

1998 – 2004               učitelka,  VOŠ Teplice

2005- dosud               odborný asistent, UJEP

 

Působení v rámci UJEP v Ústí nad Labem:

2008 – 2010     členka AS UJEP

2008 – 2010     členka disciplinární komise ÚZS UJEP Ústí nad Labem

2012 - 2015     členka AS FZS UJEP

2015 - 2018 členka AS FZS UJEP

2014  členka Vědecké rady

Certifikáty

Feldenkraisova metoda - Zuzana Frank, SRN - 2016

Aplikace metody Roswithy Brunkow - PhDr. Špringrová, Ph.D. - 2015 - cerifikovaný kurz MZČR

Spiraldynamik® Basic Med -  Lenka Kazmarová - 2015

Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie -Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysoitherapy - 2013

Propriofoot Concept - PhDr. Ingrid Špringrová, Ph.D. - 2013

Proprioceptivní nervosvalová facilitace - Mgr. Jiřina Holubářová - 2013

SM SYSTÉM - Funkční stabilizace a mobilizace páteře dle MUDr. Smíška - MUDr. Richard Smíšek - 2012

Využití proprieceptivní neuromuskulární facilitace – Bc. Marcela Sekyrová -2011

Postura a dýchání, integrovaný systém – PhDr. Čumpelík, Ph.D. – 2011

kurz Terapeutické využití Kinesiotapu – PhDr. Čemusová, Ph.D. - 2011

Problematika ramenního pletence v ambulanci fyzioterapeuta - PaedDr. Švejcar - 2009

Relexní terapie plosky nohy – Mgr. Behr - 2009

Odborný seminář: Kineziologický rozbor - 2007

Odborný seminář: Hluboký stabilizační systém- 2007

Základní principy metody R.Brunkow - PhDr. Špringrová, Ph.D. - 2007

Diagnostika a terapie funkčních poruch - kurz myoskeletární medicíny –Mgr. Verchozinová - 2007

Odborný seminář : Hipoterapie VALDEK Slatina o.p.s - 2006

Tématický kurs – Léčebné rehabilitační postupy dle L.Mojžíšové - J. Novotná - 2002

Publikační činnost

Vědecká činnost:

2007 – 2012    působení v oblasti výzkumu postavení pánve u dětské populace ( 10-12 let)

v ústeckém regionu

2011- 2012     působení v oblasti výzkumu postavení plosky nohy v ústeckém regionu

2012 - 2015    působení ve výzkumu u aktivních sportovců v období rekonvalescence

 

Grantová a projektová činnost

2017:

Hlavní řešitel IP 2017, PO3:

Název: Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP                                                             PO 3 - Realizace dalšího vzdělávání akademických pracovníků

 

2016:

Řešitel: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Spoluřešitel projektu CRP13+:Podpora a vzdělávání doktorandů a karierního růstu post – doktorandů Projekt MŠ MT, kategorie 13+

Garant projektu: STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ FZS:                                                                   Název: Vliv konceptu Propriofoot® na postavení pletence dolní končetiny

 

2015:

Spoluřešitel IGA FZS: Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou. Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Dončevová


2014:

Hlavní řešitel projektu IGA FZS: Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců Spoluřešitel: PhDr. Kateřina Vaníková, Ph. D., Mgr. Marek Jelínek, Ph. D., Mgr. Jitka Korfová Wenclová

 

Řešitel: IP 2014                                                                                                                                                    Název: Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví B 5345, studijního oboru Fyzioterapie 5342 T004

 

Publikační činnost:

autorka skript  Fyzioterapie v tramatologii a ortopedii - učební text - 2014

autorka studijní opory Fyzioterapie III, Ústí nad Labem - 2013

autorka studijní opory Hipoterapie, Specifika tělesné zátěže v dětském věku, Ústí nad Labem, 2012

autorka studijní opory k předmětu Fyzioterapie I - IV, Ergoterapie, Ústí nad Labem, 2010

autorka studijní opory k předmětu Zdravotní tělesná výchova a Diadaktika výchovy, Teplice, 2003

 

2016:

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ. Tensegrita a myofasciální systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 4. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016, s. 6- 7. ISBN 978 -80-7561-018-8

BUCHTELOVÁ, Eva,VANÍKOVÁ, Kateřina a Marek JELÍNEK. (2016). Využití objektivizačních metod v rámci rehabilitace u sportovců mladšího a staršího dorostu hokejové akademie ČSLH Chomutov. Rehabilitácia. 2016, LIII, 4, s. 285 - 294. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina, BUCHTELOVÁ, Eva a Marek JELÍNEK. (2016.) Fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitácia. 2016, LIII, 4, s. 274 - 284. ISSN 0375-922.

 

2015:

BUCHTELOVÁ, E. Využití objektivizačních metod u mladých sportovců v období rekonvalescence In: TICHÝ, M., BUCHTELOVÁ, E., ČEŘOVSKÝ, Z., DONČEVOVÁ, L., HRACH, K. [editor], JELÍNEK, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. 2015, monografie FZS UJEP, 89 s.,  ISBN 978-80-7414-983-2.

BUCHTELOVÁ, E. Využití objektivizačních metod u mladých sportovců v období rekonvalescence In: TICHÝ, M., BUCHTELOVÁ, E., ČEŘOVSKÝ, Z., DONČEVOVÁ, L., HRACH, K. [editor], JELÍNEK, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. 2015, monografie FZS UJEP, 89 s.,  ISBN 978-80-7414-983-2.

BUCHTELOVÁ, Eva, VANÍKOVÁ, Kateřina a JELÍNEK, Marek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Fyzioterapie bez hranic- IV. Konference fyzioterapie REHASPRING® centra s mezinárodní účastí. Čelákovice: Rehaspring a.s, 2015, s. 19, ISBN 978-80-260- 8411-2

 

2014:

BUCHTELOVÁ, Eva, VANÍKOVÁ, Kateřina a JELÍNEK, Marek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 21-22, ISBN 978-80-7414-746-3.

VANÍKOVÁ, Kateřina, BUCHTELOVÁ, Eva a Jitka KORFOVÁ WENCLOVÁ. Vliv operace prsu na pohybový systém. In: Sborník Nové trendy ve zdravotnických vědách - 2. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 39-40, ISBN 978-80-7414-746-3.

BUCHTELOVÁ, Eva, VANÍKOVÁ, Kateřina a JELÍNEK, Marek. Využití moderních prostředků diagnostiky pohybového aparátu a fyzioterapeutických postupů v procesu rekonvalescence aktivních sportovců. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s.11.

KORFOVÁ WENCLOVÁ, Jitka, BUCHTELOVÁ, Eva a VANÍKOVÁ, Kateřina. Hodnocení vlivu pravidelné zátěže u tenistů v mladším školním věku. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.

BUCHTELOVÁ, Eva. Fyzioterapie v traumatologii a ortopedii. 1.vyd. Ústí nad Labem, 2014, 100 s. ISBN 978 – 80 – 7414 – 728 -9

 

2013:

TICHÝ, Miroslav, Eva BUCHTELOVÁ, Zdeněk ČEŘOVSKÝ, Karel HRACH, Marek JELÍNEK a Kateřina VANÍKOVÁ. Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 83 s. ISBN 978-80-7414-673-2.

BUCHTELOVÁ Eva a Marek JELÍNEK. Využití 3D analýzy pohybu u poruch v oblasti pánve.In: Nové trendy ve zdravotnických vědách – 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, FZS UJEP, 2013, s. 124-134. ISBN 978-80-7414-614-5

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Marek JELÍNEK. Analýza pohybu v ramenním kloubu ve směru abdukce a zevní rotace u žen po operaci prsu – 3D analýza pohybu In: Nové trendy ve zdravotnických vědách – 1. mezinárodní konference. Ústí nad Labem, FZS UJEP, 2013, s. 132-139. ISBN 978-80-7414-614-5

BUCHTELOVÁ, Eva, Miroslav TICHÝ a Kateřina VANÍKOVÁ. Influence of muscle imbalances on the pelvic position and lumbar lordosis – theoretical bases. Journal of Noursing Social Studies, Public health and rehabilitation..1-2, s.25-36. 2013. ISSN 1804 - 1868

 

2012:

BUCHTELOVÁ, Eva, Karel HRACH a Marek JELÍNEK. Srovnání svalových dysbalancí v oblasti pánve a postavení pánve u karatistů a nekaratistů středního školního věku. Poster na konferenci DISPORTARE, České Budějovice 20. 9. 2012. In: Studia Kinanthropologica, 2012,XIII (3), s. 172-179, ISSN: 1213-2101

BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Karel HRACH.Vliv svalových dysbabalancí na postavení pánve u karatistů. In: BUCHTELOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 432-441. ISBN 978-80-8075-544-7.

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Karel HRACH. Vliv operace prsu na pohybový systémtů. In: VANÍKOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-80-8075-544-7.

SALTIKOV- BETTANY,J. Physical Therapy perspectives 21th Century. 1.vyd. Croatia, 2012. ISBN 978-953-51-0459-9. Chapter 5 : BUCHTELOVÁ,Eva. Use of Physiotherapeutic Methods to Influence the Position of the Foot, s. 107-124.

 

2010:

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ.Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu. Rehabilitácia. 2010, XLVII, 2, s. 73-79. ISSN 0375-922.

BUCHTELOVÁ, Eva a Kateřina VANÍKOVÁ. Rehabilitace v oblasti chodidla u dětí školního věku. Rehabilitácia. 2010, XLVII, 3, s. 145-152. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Dana ŠLECHTOVÁ. Vliv operace prsu na pohybový systém. Rehabilitácia. 2010, XLVII, 3, s. 177-186. ISSN 0375-922.

VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Dana ŠLECHTOVÁ. Komplexní fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitace a fyzikální lékařství: Praha: ČLS JEP. 2010, 17, 4, s. 150-154.

 

 

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800