Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.

fotka nenalezena

Domácí pracoviště Fakultasociálně ekonomická, osobní stránka zde.

 

Garant a vyučující následujících předmětů

 

AJF1, AJF2, AJF3, AJF4

AJF1K

 

Požadavky k zápočtu:

Docházka 75%

Aktivní účast na seminářích

Splnění testu na 75 %

 

Požadavky ke zkoušce:

Ústní pohovor s vlastním náhledem na problematiku probíraných témat

 

Základní literatura:

TOPILOVÁ, V. Medical English. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 1999. 280 s. ISBN 80-85808-73-0

GOGELOVÁ, H. Angličtina pro fyzioterapeuty. České Budějovice: Protisk. 2011. 315 s.

ISBN 978-80-247-3531-3

 

Další odborná literatura:

TOPILOVÁ, V. Lékařský slovník. Praha: Grada. 1999. 880 s. ISBN 80-7169-284-0

BULDOV, S., MAXEROVÁ, M. English for Nurses. Praha: Scientia Medica. 1996. 80 s.

ŠTANGLOVÁ, M. Komunikace lékař – pacient. Praha: Karolinum. 2002. 104 s. ISBN 80-

246-0443-4

MURRAY, J. P. Anglicko-český lékařský terminologický slovník. Jinočany: H&H. 1995.

339 s. ISBN 80-85787-43-1

Kontakt

hana.suchankova@ujep.cz

tel.: 475 28 4916

Curriculum vitae

1980 Mgr., PF UJEP
2005 Ph.D., PedF UK Praha, obor lingvodidaktika
2005 PhDr., PeDF UK Praha, obor filosofie

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800