Nepřítomnost Mgr. Chráskové

4.ledna 2017

Mgr. Chrásková nebude přítomna na katedře do 13.1.2017.