Odevzdání indexů ke kontrole oborů Fyzioterapie a Ergoterapie

4.ledna 2017

Vážené studentky a vážení studenti,

připomínám všem studentům, kteří jsou přihlášeni ke SZZ na leden 2017 a nemají z loňského AR 15/16 zkontrolovaný index, že je dle harmonogramu FZS UJEP termín pro odevzdání indexů ke kontrole před SZZ u oboru Fyzioterapie 9. ledna 2017 a u oboru Ergoterapie 11. ledna 2017.