Přípravný kurz pro uchazeče o studium fyzioterapie/ergoterapie

27.února 2017

Fakulta nabízí přípravný kurz pro uchazeče o studium v oborech:

Bližší informace o přípravném kurzu.

Registrace uchazeče do přípravného kurzu.

Vzhledem k blížícímu se datu konání a zájmu o kurz, bude možné provést úhradu v hotovosti i při prezenci na prvním termínu.