STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - obor FYZIOTERAPIE - prezenční studium

12.května 2017

SZZ oboru Fyzioterapie - prezenční studium se konají 25.5., 29. - 30. 5. 2017

uč. 32

V příloze naleznete harmonogram SZZ oboru Fyzioterapie - prezenční studium