Posudky bakalářských prací

12.května 2017

Všechny posudky bakalářských prací studentů z oborů

FYZIOTERAPIE

Budou nahrány ve STAGu dne 15. 5. 2017

 

V případě problémů mě kontaktujte e-mailem:

Miroslava.bernaskova@ujep.cz nebo telefonicky 475 284 251(232).

 

Postup, jak se k posudkům dostanete:

Moje studium - Kvalifikační práce - Doplnit údaje o bakalářské práci - a na konci stránky jsou nahrané oba posudky