KE Státní závěrečné zkoušky - harmonogram

15.května 2017

V příloze harmonogram SZZ pro studijní obor Ergoterapie (prezenční i kombinovaná forma studia).