II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

7.července 2017

Vážené uchazečky a vážení uchazeči,

Fakulta zdravotnických studií vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení na obory Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia. Podmínky přijímacího řízení naleznete v sekci studium.