Prodej skript

12.října 2017

Dnes, 12. října 2017, byl zahájen prodej skript prof. MUDr. Margarety Šulcové, CSc.

Prodejní cena je 185,- Kč a jsou dostupné v univerzitním knihkupectví v Kampusu UJEP.