Praktické SZ květen 2018 - kombinovaná forma studia

10.května 2018

V příloze naleznete harmonogram praktické SZ.

Z důvodu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (GDPR), které vstupuje v účinnost od 25. května 2018 jsou v harmonogramu pro praktické a ústní SZ uvedena vaše osobní čísla

pokyny pro studenty konající praktickou část SZ v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem:
sraz studentů v 8 hodin v Atriu Masarykovy nemocnice; studenti budou převlečení v uniformách