Státní zkouška studijního programu Fyzioterapie květen 2018 - prezenční a kombinovaná forma studia

17.května 2018

V příloze naleznete harmonogram SZ studijního programu Fyzioterapie v prezenční i kombinované formě studia.

Z důvodu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (GDPR), které vstupuje v účinnost od 25. května 2018 jsou v harmonogramu pro ústní SZ uvedena vaše osobní čísla.

SZ se konají ve Velké hradební 15, 4. patro,č. dv. 4.04