Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 27. 2. 2015

V příloze je zápis jednání VR FZS UJEP ze dne 27. 2. 2015.