Žádost o vyjádření EK FZS, Bližší informace k vyplnění žádosti a Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů