NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V

 

Fakulta zdravotnických studií UJEP (FZS)

 

ve spolupráci s


Fakultou zdravotnických odborov Prešovskej univerzity v Prešove a

Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.,

 

pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

 

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH VI


Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na FZS: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra.


Místo konání:

Kampus UJEP Ústí nad Labem

Pasteurova 1

400 96 Ústí nad Labem


Termín: 18. října 2018


Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina


Kontaktní informace:

 

Bc. Lenka Křížová, e-mail lenka.krizova@ujep.cz, tel: 475 28 4266

 

Informace o konferenci včetně pokynů pro autory naleznete v příloze.


WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE