NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V

Fakulta zdravotnických studií UJEP (FZS) a Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice, o.z., pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V

 

Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na FZS: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka a Všeobecná sestra.

 

Místo konání:

Kampus UJEP Ústí nad Labem

Pasteurova 1

400 96 Ústí nad Labem

 

Termín: 19. října 2017

 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

 

Kontaktní informace: Bc. Lenka Křížová, e-mail lenka.krizova@ujep.cz, tel: 475 28 4266

Informace o konferenci včetně pokynů pro autory naleznete v příloze.