Žádost studenta AR 2016/17

Přílohou je formulář žádosti studenta.

Žádost tiskněte oboustranně, zachovejte její rozsah a vždy odevzdávejte nebo zasílejte na studijní oddělení (Studijní oddělení FZS, Velká Hradební 13, 40001 Ústí nad Labem).

Příklad, kdy si student podává tuto žádost - zanechání studia, přerušení studia, o prospěchové stipendium, dodatečný zápis předmětů do IS STAG atd.


Vaše osobní číslo s D (např. D15..) se nezměnilo!!! - číslo st... používejte pouze pro přihlášení do IS STAG!!!