Žádost o vyjádření Etické komise FZS UJEP

V příloze naleznete formulář "Žádost o vyjádření Etické komise FZS UJEP", kterou  je nutné dodat k podkladu BP, vždy dle harmonogramu AR FZS UJEP.  Žádost se podává dle směrnice děkana č. 3/2015, kterou naleznete na úřední desce.