Kontaktní údaje fakulty

Fakulta zdravotnických studií – UJEP

Velká Hradební 424/13

400 96  Ústí nad Labem

 

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Číslo účtu:  100200392/0800