Podklad pro odbornou praxi

V příloze naleznete formulář podkladu pro odbornou praxi, který odevzdáváte paní Bernáškové, sekretářce kateder.