PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA NA FZS UJEP PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 - II. KOLO

Podmínky přijímacího řízení ve 2. kole pro prezenční formu studia naleznete zde.