PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA FZS UJEP PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia naleznete zde.