formulář pro MPSV- Potvrzení o studiu (dává se každý rok do 30. 9.)

Přílohou máte k dispozici formulář "Potvrzení o studiu", který se odevzdává na příslušný sociální odbor každý kalendářní rok do 30. 9. (pokud není stanoveno jinak).

Tiskněte oboustranně.

Formulář byl stažen z portálu MPSV a je totožný s formulářem, který mají na odboru SSP.


Kamila Machaloušová, studijního oddělení