PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU NA FZS UJEP PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 - II. kolo

Podmínky přijímacího řízení pro II. kolo naleznete zde.