Akce FZS pro veřejnost

Fakulta zdravotnických studií UJEP nabízí pro veřejnost tyto akce:

  1. Cvičení pro těhotné
  2. Cvičení pro zdravé pánevní dno
  3. Přípravný kurz pro přijímací řízení oborů Fyzioterapie a Ergoterapie
  4. Přípravný kurz pro přijímací řízení oborů Všeobecná sestra a Porodní asistence
  5. Kurz první pomoci a sebeobrany
  6. Psychomotorická cvičení pro děti s vývojovými poruchami komunikace, s vývojovými poruchami učení, sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
  7. Kurz předporodní přípravy