Poradenství a edukace dětí s deficitem v oblasti komunikace, motoriky a pozornosti

 

Poradenství a edukace dětí s deficitem v oblasti komunikace, motoriky a pozornosti


Psychomotorická cvičení pro děti s vývojovými poruchami komunikace, sníženou schopností koncentrace pozornosti, hyperaktivitou a vývojovou dyspraxií


U těžších vývojových poruch řeči, specifických poruch učení a poruch koncentrace pozornosti se nejedná pouze o izolované postižení různých úrovní jazyka nebo dílčích školních dovedností. Problémy se vyskytují i v dalších oblastech vývoje dítěte. Narušena je zejména hrubá, jemná motorika, grafomotorika, orofaciální motorika, funkce rovnovážného ústrojí, zrakové a sluchové vnímání. Z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na zlepšení všech těchto funkcí komplexně. Terapeutická cvičení by měla být doplňkem ambulantní terapie prováděné klinickými logopedy a speciálními pedagogy (např. kurzy grafomotoriky). Cílem nabízeného terapeutického cvičení je komplexní přístup, který stimuluje rozvoj dítěte ve všech problémových oblastech. Ve cvičeních budou využity ergoterapeutické, fyzioterapeutické a speciálně pedagogické postupy. Jednotlivá cvičení budou probíhat v tělocvičně a v ergoterapeutických dílnách. Při cvičeních bude, mimo jiné pomůcky, využíváno interaktivní zařízení Magic box, které zábavnou formou motivuje děti k rozvoji potřebných dovedností.

 

Terapeutická cvičení jsou vhodná zejména pro děti s opožděným vývojem řeči nebo specificky narušeným vývojem řeči (vývojová dysfázie, vývojová dysartrie), pro děti s dyspraxií a pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou.

 

KDY: středa od 15.00 – 16:30 (od 4.10. - 20.12.2017)

ukázková hodina 4.10.2017 od 15:00 - 16:30 (nutná rezervace)

 

KDE: tělocvična Fakulty zdravotnických studií UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem, 400 01

 

CO S SEBOU: pohodlné oblečení, obuv do tělocvičny, pití

 

KDO CVIČÍ: lekce vede Mgr. Petra Pecharová (speciální pedagog, logoped). Na cvičeních se podílí  studentky ergoterapie a fyzioterapie

 

CENA: 1000 Kč/10lekcí (doporučená minimální délka terapie), klientům VZP přispívá pojišťovna částkou 500 Kč

 

KONTAKT: Mgr. Petra Pecharová; petra.pecharova@ujep.cz; tel.: +420 47 528 4243,

mob.:+420 702 202 487

 

Náplň terapeutických cvičení: