Mezinárodní konference "NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH V"

Konference je podpořena

 

Krajským úřadem Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz

 

 

a dalšími významnými regionálními aktéry z oblasti zdravotnictví