SCHVÁLENÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ SENÁTU NA II. POLOLETÍ 2017

Níže uvedené úterky od 13:00, budova FZS Velká Hradební, 3.NP, místnost 47, zasedání AS jsou veřejná.

Datum: 26/9, 31/10, 28/11, 19/12

Zapisovatelka: Miroslava Bernášková