Změny v rozvrhu KF + KE

Pro KE nebyly hlášeny žádné změny v rozvrhu.