PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA FZS UJEP PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019