ERASMUS+ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Fakulta zdravotnických studií UJEP vyhlašuje výběrové řízení k obsazení míst pro studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2018/2019.


Termín konání 2. kola výběrového řízení je:

 

16. 4. 2018, od 14:00 hodin

učebna č. 41


!!! V případě, že máte zájem o výjezd a nemůžete se zúčastnit výběrového řízení, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu !!!

 

Přihlášky do výběrového řízení můžete podávat již nyní na adrese:

http://erasmus.ujep.cz

Podmínky:

Postup:

 

Zvláštní ujednání:

Děkan fakulty vypsal udělení mimořádného stipendia ve výši 7.000,00 CZK pro studenty, kteří úspěšně absolvují zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž. Stipendium bude vyplaceno po příjezdu ze zahraniční stáže na základě žádosti o mimořádné stipendium a doložení dokladu o dosažení studijních výsledků.


Dotazy vyřídím v průběhu výběrového řízení, které proběhne

dne 16. 4. 2018 od 14:00 do ca 16:00 v místnosti č. 41,

případně e-mailem nebo osobně v kanceláři č. 17b v úředních hodinách před samotným výběrovým řízením.


Ráda bych všechny zájemce o výjezd poprosila, aby měli již v den výběrového řízení představu, kam by chtěli vyjet.

Nejpozději 3 dny po výběrovém řízení je nutné odeslat seznam vybraných uchazečů na rektorát.


VŠICHNI STUDENTI FZS JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!!


Bc. Lenka Křížová, Erasmus+ koordinátorka pro FZS