Porodní asistenka

Tiskněte oboustranně - přihláška ke státní závěrečné zkoušce studijního oboru Porodní asistentka.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku přijímá studijní oddělení. Termíny dokdy podat přihlášku pro daný termín stanovuje  harmonogram příslušného akademického roku.

Kamila Machaloušová, studijní oddělení FZS