Ohlasy v tisku

OHLASY V TISKU

 

Přehled za celou univerzitu je k dispozici zde, kde je možno vyhledat např. tyto zprávy o FZS (dříve ÚZS):