Studijní programy a obory - od AR 2015/2016

Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Standartní doba studia v akademických rocích, typ a forma studia Po novele zákona - Platnost akreditace do: Rozhodnotí o akreditaci z Rozhodnutí č.j.:
B M,N P FS
B5349 Porodní asistence 5341R007 Porodní asistentka
3 - - P 1.9.2019 24.4.2014 MSMT/14382/2014
Porodní asistence
5341R007 Porodní asistentka 3 - - K 1.9.2019 2.7.2014 MSMT/24490/2014
B5341 Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra
3 - - P 1.9.2019 2.7.2014 MSMT/24490/2014
Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra 3 - - K 1.9.2019 2.7.2014 MSMT/24490/2014
B5345 Specializace ve zdravotnictví 5342R002 Ergoterapie
3 - - P 1.9.2019 24.4.2014
MSMT/14382/2014
5342R002 Ergoterapie 3 - - K 1.9.2019 2.7.2014 MSMT/24490/2014
5342R004 Fyzioterapie
3 - - P 1.9.2019 24.4.2014 MSMT/14382/2014
5342R004 Fyzioterapie 3 - - K 1.9.2019 2.7.2014 MSMT/24490/2014