Doporučená literatura k přijímacímu řízení

V příloze naleznete doporučenou literatupru pro přijímací řízení.