Pokyny pro vypracování BP

Byla vydána brožura "JAK PSÁT ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA FZS UJEP".

Brožura je k zakoupení v Knihkupectví UJEP za cenu 40,- Kč.